ยางมะตอยคืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ยางมะตอยทำจากวัสดุอะไร?

ยางมะตอย คือ กากที่เหลือจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ มีลักษณะเป็นสีดำ ข้น เหนียว ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างผิวจราจร เพราะมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ทึบน้ำ และมีแรงยึดเกาะกับวัสดุหินได้ดี ยางมะตอยนิยมใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของยางมะตอยทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุเติม เช่น หิน และ ทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการเทผิวหน้าถนนจะเรียกชื่อเต็มว่า แอสฟอลต์คอนกรีต (asphalt concrete) และมักย่อว่า แอสฟอลต์

 

ใช้ยางมะตอยในการก่อสร้างถนนแล้วเป็นไปได้อย่างไรบ้าง?

 

การใช้ ยางมะตอย ในการก่อสร้างถนนมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ ดังนี้ :

 1. ความทนทานต่อสภาพอากาศ : ยางมะตอยมีความทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแดดร้อน ฝนตก หรือความชื้น ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้ในการก่อสร้างถนนในทุกสภาพอากาศ
 2. ความยืดหยุ่น : ยางมะตอยมีความยืดหยุ่น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในผิวถนนที่ต้องรับน้ำหนักหนัก และมีการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในส่วนของถนนที่มีการหดต่อขยายเช่น ถนนที่มีราวรถไฟใต้ดิน
 3. ความยึดเกาะ : ยางมะตอยมีความยึดเกาะกับวัสดุหิน ทำให้ผิวถนนที่ใช้ยางมะตอยเป็นส่วนหนึ่ง มีความแข็งแรงและทนทาน
 4. ความสามารถในการปรับรูป : ยางมะตอยสามารถปรับรูปได้ง่าย ทำให้สามารถใช้ในการก่อสร้างผิวถนนที่มีรูปทรงซับซ้อน หรือมีความลาดชัน
 5. ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้ยางมะตอยในการก่อสร้างถนนช่วยลดปัญหาการใช้วัสดุที่มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น การใช้หิน และทราย ซึ่งช่วยลดการกระจายของซากพืชและการขนส่งวัสดุ

 

ดังนั้น การใช้ยางมะตอยในการก่อสร้างถนนเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ในหลายด้าน และมีความคงทนทานในระยะยาว

 

ยางมะตอยมีกี่ประเภท?

 

ยางมะตอย มีหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างถนน นี่คือประเภทของยางมะตอย :

 1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) : ได้จากธรรมชาติหรือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน มีลักษณะแข็งและเหนียว ต้องให้ความร้อนหลอมละลายก่อนใช้
 2. แอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) : ผสมสารทำละลายให้เหลวอ่อนตัวลง สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องให้ความร้อนสูงมาก
 3. คัทแบคแอสฟัลต์ (Cut-back Asphalt) : มีลักษณะแข็งและเหนียว ใช้ในงานที่มีปริมาณน้อย และต้องให้ความร้อนเพื่อให้เป็นของเหลวฃ
 4. อีมัลซีฟายแอสฟัลต์ (Emulsified Asphalt) : ผสมกับน้ำเป็นยางน้ำ ใช้ในพื้นที่ฝนตกชุก ช่วยลดความเสี่ยงต่อการรั่วซึม และกันสนิม

 

ยางมะตอยมีประโยชน์ในการก่อสร้างถนน ทางเท้า และปูพื้นลานจอดรถ โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าหรือป้องกันการรั่วซึมได้ดี

 

ยางมะตอย CRS-2

ยางมะตอย CRS-2 เป็นแอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็ว ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ยางมะตอยพื้นฐานสำหรับการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน ผลิตจากน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนประกอบของแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ได้รับการคัดเลือกและปรับสมดุลอย่างเป็นพิเศษ ตรงตามสูตรที่พัฒนาขึ้นโดย ExxonMobil คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

การใช้งาน ยางมะตอย CRS-2 แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน แต่หากต้องการใช้เพื่อการอื่น ควรทดสอบก่อนการใช้งาน คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนดสำหรับ ยางมะตอย CRS-2 มีดังนี้ :

- แอสฟัลต์อิมัลชั่น หน่วย วิธีทดลอง CRS-2

 • ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอล ที่ 50°C วินาที : 100-400
 • การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 5
 • เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 1
 • ปริมาณค้างบนแร่ง 850 ไมโครเมตร (20 เมช) (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 0.1
 • ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์ : บวก
 • อัตราการรวมตัวของอนุภาคแอสฟัลต์ (Demulsibility) (ไม่น้อยกว่า) : 40
 • การกลั่นอิมัลชัน น้ำมันที่ไค้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตรของอิมัลชั่น (ไม่เกิน) % : 3
 • กาก (ไม่น้อยกว่า) % โดยน้ำหนัก : 65
 • กากที่เหลือจากการกลั่น เพนิเทร

 

ยางมะตอย AC 60/70

ยางมะตอย AC 60/70 เป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.851-2542 ดังนี้ :

 • ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอล ที่ 50°C วินาที : 100-400
 • การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 5
 • เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 1
 • ปริมาณค้างบนแร่ง 850 ไมโครเมตร (20 เมช) (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 0.1
 • ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์ : บวก
 • อัตราการรวมตัวของอนุภาคแอสฟัลต์ (Demulsibility) (ไม่น้อยกว่า) : 40
 • การกลั่นอิมัลชัน น้ำมันที่ไค้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตรของอิมัลชั่น (ไม่เกิน) % : 3
 • กาก (ไม่น้อยกว่า) % โดยน้ำหนัก : 65

ยางมะตอย AC 60/70 มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้ในการก่อสร้างถนน ทางเท้า และปูพื้นลานจอดรถ โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าหรือป้องกันการรั่วซึมได้ดี

 

ยางมะตอย CSS–1

ยางมะตอย CSS–1 เป็นแอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวช้า (Cationic Slow Setting) ที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ คุณสมบัติของ ยางมะตอย CSS–1 มีดังนี้ :

 1. ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอลที่ 25°C วินาที : 100-400
 2. การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 5.0
 3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนั ก: 1.0
 4. การผสมกับซีเมนต์ (ไม่เกิน) % : 2
 5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850 ไมโครเมตร (No.20) (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 0.1
 6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์ : บวก
 7. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25°C น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที 0.1 mm. : 40-90
 8. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25°C อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที (ไม่น้อยกว่า) cm. : 40
 9. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า) % : 97.5

ยางมะตอย CSS–1 มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้ในงานซ่อมถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าหรือป้องกันการรั่วซึมได้ดี

 

ยางมะตอย CSS-1h

 

ยางมะตอย CSS-1h เป็นแอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวช้า (Cationic Slow Setting) ที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ คุณสมบัติของ ยางมะตอย CSS-1h มีดังนี้:

 1. ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอลที่ 25°C วินาที : 100-400
 2. การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 5.0
 3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 1.0
 4. การผสมกับซีเมนต์ (ไม่เกิน) % : 2
 5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850 ไมโครเมตร (No.20) (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 0.1
 6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์ : บวก
 7. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25°C น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที 0.1 mm : 40-90
 8. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25°C อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที (ไม่น้อยกว่า) cm. : 40
 9. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า) % : 97.5

 

ยางมะตอย CSS-1h มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้ในงานซ่อมถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าหรือป้องกันการรั่วซึมได้ดี

 

ยางมะตอย CMS-2h

ยางมะตอย CMS-2h เป็นแอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวช้า (Cationic Medium Setting) ที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ คุณสมบัติของ ยางมะตอย CMS-2h มีดังนี้ :

 1. ความหนืดเซย์โบลต์ฟูรอลที่ 50°C วินาที : 100-400
 2. การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 5.0
 3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 1.0
 4. การผสมกับซีเมนต์ (ไม่เกิน) % : 2
 5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850 ไมโครเมตร (No.20) (ไม่เกิน) % โดยน้ำหนัก : 0.1
 6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์ : บวก
 7. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25°C น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที 0.1 mm : 40-90
 8. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25°C อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที (ไม่น้อยกว่า) cm. : 40
 9. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า) % : 97.5

ยางมะตอย CMS-2h มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้ในงานซ่อมถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าหรือป้องกันการรั่วซึมได้ดี

 

ยางมะตอย MC-70

ยางมะตอย MC-70 เป็นแอสฟัลต์คัตแบกประเภท Medium Curing (MC) ที่ผสมกับสารละลาย (Solvent) เช่น Kerosene และมีความข้นเหลว (Kinematic Viscosity) ที่ 70-140 cSt คุณสมบัติของ ยางมะตอย MC-70 มีดังนี้ :

 1. ความหนืดจลน์ที่ 60 °C cSt : 70-140
 2. จุดวาบไฟ (Tag Open cup) ไม่น้อยกว่า °C 38
 3. สิ่งที่กลั่นได้ ร้อยละโดยปริมาตรสิ่งที่กลั่น ได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 360°C ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง ถึง 225 °C 260 °C 315 °C % ไม่เกิน 20 20-60 65-90
 4. กากที่เหลือจากการกลั่นที่อุณหภูมิ 360 °C ร้อยละโดยปริมาตรของตัวอย่างไม่น้อยกว่า % 55
 5. น้ำ (โดยน้ำหนักของตัวอย่างไม่เกินการกลั่นอิมัลชัน) % : 0.2
 6. เพรนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 °C น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที 0.1 mm: 120-250
 7. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25°C อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที (ไม่น้อยกว่า) cm. : 100
 8. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า) % : 99.0

ยางมะตอย MC-70 มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการใช้ในงานซ่อมถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้าหรือป้องกันการรั่วซึมได้ดี