ตาข่ายถัก

ตาข่ายถัก

 • รหัสสินค้า : 1002401 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 11 ตาห่าง 2 นิ้ว ทั่วไป
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002402 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.00 ม. ยาว 10 ม.
  815.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002403 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.20 ม. ยาว 10 ม.
  975.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002404 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.50 ม. ยาว 10 ม.
  1,220.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002405 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.80 ม. ยาว 10 ม.
  1,460.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002406 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 2.00 ม. ยาว 10 ม.
  1,625.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002407 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.00 ม. ยาว 10 ม.
  710.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002408 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.20 ม. ยาว 10 ม.
  850.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002409 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.50 ม. ยาว 10 ม.
  1,060.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002410 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.80 ม. ยาว 10 ม.
  1,265.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002411 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 2.00 ม. ยาว 10 ม.
  1,410.00 ฿