• รหัสสินค้า : 10013003 ลวดตะแกรงสาน ขนาด 1x1.5 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10013002 ลวดตะแกรงสาน ขนาด 1x1.2 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10013001 ลวดตะแกรงสาน ขนาด 1x1 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011748 เหล็กตัวซี ขนาด 225x50x25 มม. หนา 3 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012008 เหล็กข้ออ้อย ขนาด หนา 20 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012007 เหล็กข้ออ้อย ขนาด หนา 16 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012006 เหล็กข้ออ้อย ขนาด หนา 12 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012005 เหล็กเส้นกลม ขนาด หนา 19 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012004 เหล็กเส้นกลม ขนาด หนา 15 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012003 เหล็กเส้นกลม ขนาด หนา 12 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012002 เหล็กเส้นกลม ขนาด หนา 9 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10012001 เหล็กเส้นกลม ขนาด หนา 7 มม. ยาว 10 ม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002411 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 2.00 ม. ยาว 10 ม.
  1,410.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002410 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.80 ม. ยาว 10 ม.
  1,265.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002409 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.50 ม. ยาว 10 ม.
  1,060.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002408 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.20 ม. ยาว 10 ม.
  850.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002407 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 2 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.00 ม. ยาว 10 ม.
  710.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002406 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 2.00 ม. ยาว 10 ม.
  1,625.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002405 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.80 ม. ยาว 10 ม.
  1,460.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002404 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.50 ม. ยาว 10 ม.
  1,220.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002403 ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ช่อง 1.5 มม. ขนาด 2.55 มม. หน้ากว้าง 1.20 ม. ยาว 10 ม.
  975.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1003172 แผ่นเพลทชุบกัลวาไนซ์ เจาะรู ขนาด 10 x 10 นิ้ว หนา 9 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1003171 แผ่นเพลทชุบกัลวาไนซ์ เจาะรู ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 9 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1003170 แผ่นเพลทชุบกัลวาไนซ์ เจาะรู ขนาด 8 x 8 นิ้ว หนา 9 มม.
  0.00 ฿