• รหัสสินค้า : 5001001 ท่อ HDPE 40 มม. PN6 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001002 ท่อ HDPE 50 มม. PN6 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001003 ท่อ HDPE 63 มม. PN6 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001004 ท่อ HDPE 75 มม. PN6 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001005 ท่อ HDPE 90 มม. PN6 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001006 ท่อ HDPE 110 มม. PN6 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001007 ท่อ HDPE 125 มม. PN6 PE80 ยาว 12 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001008 ท่อ HDPE 25 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001009 ท่อ HDPE 32 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001010 ท่อ HDPE 40 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001011 ท่อ HDPE 50 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001012 ท่อ HDPE 63 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001013 ท่อ HDPE 75 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001014 ท่อ HDPE 110 มม. PN10 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001015 ท่อ HDPE 20 มม. PN12.5 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001016 ท่อ HDPE 25 มม. PN12.5 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001017 ท่อ HDPE 32 มม. PN12.5 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001018 ท่อ HDPE 40 มม. PN12.5 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001019 ท่อ HDPE 50 มม. PN12.5 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001020 ท่อ HDPE 63 มม. PN12.5 PE80 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001021 ท่อ HDPE 50 มม. PN6 PE100 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001022 ท่อ HDPE 63 มม. PN6 PE100 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001023 ท่อ HDPE 75 มม. PN6 PE100 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 5001024 ท่อ HDPE 90 มม. PN6 PE100 ยาว 100 ม. (คาดฟ้า)
  0.00 ฿