เหล็ก I-Beam คือเหล็กอะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหล็ก I-Beam คืออะไร

เหล็กไอบีม (I-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทหนึ่งที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัว I และมีความแข็งแรงสูง ใช้ในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก โดยเหล็กไอบีมมีขนาดหลากหลาย และมีความหนาของเหล็กมากกว่า เหล็กเอชบีม (H-Beam) ซึ่งทำให้เหล็กไอบีมมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่า เหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ 


ขนาดของเหล็ก I-Beam

ขนาดของเหล็ก I-Beam ขึ้นอยู่กับความหนาและความกว้างของปีกและคาน และยาวของเหล็ก ซึ่งมีหลายมาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่จะใช้มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) หรือ TIS (Thai Industrial Standards) ตัวอย่างเช่น

 1. เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. X 6 ม. หมายถึง เหล็ก I-Beam ที่มีความกว้างของปีกเป็น 150 มม. ความสูงของคานเป็น 75 มม. ความหนาของปีกเป็น 5.5 มม. และความหนาของคานเป็น 9.5 มม. และยาวเป็น 6 เมตร
 2. เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. X 6 เมตร
 3. เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 mm X 6 เมตร

เหล็กไอบีมใช้งานที่ไหนบ้าง

เหล็กไอบีมใช้งานที่ไหนบ้าง มีหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น

 1. รางเครนในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. งานเครื่องจักร
 3. โรงงาน อาคารสูง เสาและโครงหลังคา
 4. เสาส่งไฟฟ้า
 5. โครงสร้างสะพาน

I-beam ประโยชน์

เหล็ก I-Beam สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น

 1. ทำเป็นเสาหรือคานในงานก่อสร้าง
 2. ทำเป็นรางเครนในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. ออกแบบโครงสร้างให้มีช่วงเสากว้าง ไม่เปลืองพื้นที่ใช้งาน
 4. ออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้หลากหลาย เช่น ตัดโค้ง ทำใครงสร้างโปร่ง หรือทำส่วนยื่นได้มาก

ข้อดีของเหล็ก I-Beam

เหล็กไอบีม (I-Beam) เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวอักษรไอ “I” และมีการลบเหลี่ยมที่ปลายปีก ข้อดีของเหล็กไอบีมคือ

 1. สามารถรองรับน้ำหนักและกันกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เหมาะสำหรับนำไปทำเป็นรางเครน ที่ไว้ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
 3. ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยของโครงการ เปิดใช้งานได้รวดเร็ว

I-beam เสาบีม เหล็กโครงสร้าง

I-beam เสาบีม เหล็กโครงสร้าง เป็นคำที่ใช้เรียกเหล็กไอบีมในบางครั้ง แต่อาจมีความหมายที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งาน

 1. I-beam คือเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวอักษรไอ “I” และมีการลบเหลี่ยมที่ปลายปีก
 2. เสาบีม คือเหล็กที่ใช้เป็นเสาหรือคานสำหรับรับแรงดึง แรงดัน และแรงโค้ง ซึ่งอาจมีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ “I” หรือตัวเอช “H” หรือตัวซี “C” หรือตัวที “T”
 3. เหล็กโครงสร้าง คือเหล็กรูปพรรณที่ใช้สำหรับการสร้างโครงสร้างของอาคาร สะพาน หรือโครงสร้างอื่นๆ ซึ่งอาจมีหน้าตัดเป็นรูปต่างๆ เช่น I-beam, H-beam, C-channel, Angle bar, Flat bar, Round bar, Square bar, Deformed bar เป็นต้น