เหล็กไอบีม

เหล็ก I-Beam

 • รหัสสินค้า : 10011349 เหล็ก I-Beam ขนาด 150x75 มม. หนา1 : 5.5 มม. หนา2 : 9.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011350 เหล็ก I-Beam ขนาด 200x100 มม. หนา1 : 7 มม. หนา2 : 10 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011351 เหล็ก I-Beam ขนาด 200x150 มม. หนา1 : 9 มม. หนา2 : 16 มม.
  0.00 ฿
 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 10011352 เหล็ก I-Beam ขนาด 250x125 มม. หนา1 : 7.5 มม. หนา2 : 12.5 มม.
  9,880.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011353 เหล็ก I-Beam ขนาด 250x125 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 19 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011354 เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150 มม. หนา1 : 8 มม. หนา2 : 13 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011355 เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 18.50 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011356 เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150 มม. หนา1 : 11.5 มม. หนา2 : 22 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011357 เหล็ก I-Beam ขนาด 350x150 มม. หนา1 : 9 มม. หนา2 : 15 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011358 เหล็ก I-Beam ขนาด 350x150 มม. หนา1 : 12 มม. หนา2 : 24 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011359 เหล็ก I-Beam ขนาด 400x150 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 18.50 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011360 เหล็ก I-Beam ขนาด 400x150 มม. หนา1 : 12.5 มม. หนา2 : 25 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011361 เหล็ก I-Beam ขนาด 450x175 มม. หนา1 : 11 มม. หนา2 : 20 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011362 เหล็ก I-Beam ขนาด 450x175 มม. หนา1 : 13 มม. หนา2 : 26 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011363 เหล็ก I-Beam ขนาด 600x190 มม. หนา1 : 13 มม. หนา2 : 25 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011364 เหล็ก I-Beam ขนาด 600x190 มม. หนา1 : 16 มม. หนา2 : 35 มม.
  0.00 ฿