เหล็กรางน้ำ หรือเหล็กตัวยู ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ (Channel Steel) มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น รางหล่อ รางหนา รางซี โดยเหล็กรางน้ำมีลักษณะคล้ายรูปตัว U มีหน้าตัดเรียบ ปีกทั้งสองด้านจะมีขนาดที่เท่ากันเสมอ เพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน และให้ความสวยงาม อีกทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักมากๆ ได้ดี โดยจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2539


เหล็กตัวยู การใช้งาน

เหล็กตัวยู มีการใช้งานหลายอย่าง เช่น งานบันได งานแปต งานโครงสร้างบ้าน งานโครงสร้างโรงงาน โครงสร้างหลังคา หรืองานดีไอวาย เหล็กตัวยู มีความแข็งแรงและทนทาน สามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการ


เหล็กรางน้ำกับเหล็กอื่นต่างกันอย่างไร

เหล็กรางน้ำมีข้อดีแตกต่างจากเหล็กอื่นๆ ในหลายประการ ตัวอย่างเช่น เหล็กรางน้ำมีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) ส่วนเหล็กตัวซีมีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี © ทำให้เหล็กรางน้ำมีความหนาและรับน้ำหนักได้ดีกว่า เหล็กตัวซี เหล็กรางน้ำผลิตด้วยการรีดร้อน ส่วนเหล็กอื่นๆ อาจผลิตโดยการพับและม้วนแผ่นเหล็ก 


ขนาดของเหล็กรางน้ำ

ขนาดของเหล็กรางน้ำมีหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน นิยมเรียกขนาดเป็น “ นิ้ว ” ตั้งแต่ขนาด 2 นิ้วจนถึงขนาด 12 นิ้ว ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6 เมตร


ข้อดีของเหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำมีข้อดีหลายอย่าง เช่น

  • รับน้ำหนักได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทนทาน แข็งแรง ไม่ผุร่อน
  • สวย ดูดี มีหลายสี

ข้อเสียของเหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำมีข้อเสียบางอย่าง เช่น

  • ราคาสูงกว่าวัสดุอื่น
  • หาแหล่งรับทำได้น้อย
  • ต้องทำการเชื่อมต่อให้แน่นหนา

เหล็กรางน้ำ การใช้งาน

เหล็กรางน้ำใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง เช่น งานบันได, งานเฟอร์นิเจอร์, งาน DIY, ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่, สะพานข้ามแม่น้ำ, สะพานข้ามแยก, โครงสร้างบ้านต่างๆ, หลังคาโรงงาน, เสาสื่อสารโทรคมนาคม, เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง


ขนาดของเหล็กรางน้ำ

ขนาดของเหล็กรางน้ำจะแตกต่างกันไปตามขนาดและเกรดของเหล็กรางน้ำ โดยให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน เช่น ขนาด 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, เป็นต้น


ความแข็งแรงของเหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ (Channel Steel) มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักมากๆ ได้ดี