เหล็กรางน้ำ (C channel Steel)

เหล็กรางน้ำ (C channel Steel)

 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 10011324 เหล็กรางน้ำ ขนาด 75x40x40 มม., ความหนา1 : 5 มม. , ความหนา2 : 7 มม.
  1,094.00 ฿
 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 10011325 เหล็กรางน้ำ ขนาด 100x50x50 มม., ความหนา1 : 5 มม. , ความหนา2 : 7.5 มม.
  1,482.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011326 เหล็กรางน้ำ ขนาด 125x65x65 มม., ความหนา1 : 6 มม. , ความหนา2 : 8 มม.
  2,228.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011327 เหล็กรางน้ำ ขนาด 150x75x75 มม., ความหนา1 : 6.50 มม. , ความหนา2 : 10 มม.
  3,060.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011328 เหล็กรางน้ำ ขนาด 150x75x75 มม., ความหนา1 : 9 มม. , ความหนา2 : 12.50 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011329 เหล็กรางน้ำ ขนาด 180x75x75 มม., ความหนา1 : 7 มม. , ความหนา2 : 10.50 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011330 เหล็กรางน้ำ ขนาด 200x80x80 มม., ความหนา1 : 7.5 มม. , ความหนา2 : 11 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011331 เหล็กรางน้ำ ขนาด 200x90x90 มม., ความหนา1 : 8 มม. , ความหนา2 : 13.50 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011332 เหล็กรางน้ำ ขนาด 250x90x90 มม., ความหนา1 : 9 มม. , ความหนา2 : 13 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011333 เหล็กรางน้ำ ขนาด 250x90x90 มม., ความหนา1 : 11 มม. , ความหนา2 : 14.50 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011334 เหล็กรางน้ำ ขนาด 300x90x90 มม., ความหนา1 : 9 มม. , ความหนา2 : 13 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011335 เหล็กรางน้ำ ขนาด 300x90x90 มม., ความหนา1 : 10 มม. , ความหนา2 : 15.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011336 เหล็กรางน้ำ ขนาด 300x90x90 มม., ความหนา1 : 12 มม. , ความหนา2 : 16 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011337 เหล็กรางน้ำ ขนาด 380x100x100 มม., ความหนา1 : 10.50 มม. , ความหนา2 : 16 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011338 เหล็กรางน้ำ ขนาด 380x100x100 มม., ความหนา1 : 13 มม. , ความหนา2 : 16.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011339 เหล็กรางน้ำ ขนาด 380x100x100 มม., ความหนา1 : 13 มม. , ความหนา2 : 20 มม.
  0.00 ฿