รางระบายน้ำคอนกรีต ใช้กับตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รางระบายน้ำคอนกรีต

รางปูนสำเร็จรูปคือสินค้าคอนกรีตที่มีลักษณะเป็นร่องหรือท่อเปิด ใช้สำหรับระบายน้ำหรือลำเลียงน้ำได้ มีขนาดและรูปแบบหลากหลาย สามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคล สวนอุตสาหกรรม หมู่บ้าน คลังสินค้า หรือโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น


รางปูนสำเร็จรูป ขนาดและรูปแบบ

ขนาดและรูปแบบของรางปูนสำเร็จรูปที่มีอยู่ในตลาดมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต วัสดุ และการใช้งาน มีข้อมูลดังนี้ :

 • รางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-DITCH) คือรางปูนที่มีลักษณะเป็นร่องหรือท่อเปิด ใช้สำหรับระบายน้ำหรือลำเลียงน้ำได้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า มีความกว้างตั้งแต่ 10 เซนติเมตรถึง 360 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร มีฝาให้เลือกหลายแบบ เช่น ฝาปูน ฝาเหล็ก ฝาตะแกรง เป็นต้น
 • รางวี (V-GUTTER) คือรางปูนที่มีลักษณะเป็น V เป็นท่อครึ่งวงกลมที่ใช้สำหรับระบายน้ำหรือส่งไฟฟ้าได้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า มีความกว้าง 40 เซนติเมตรถึง 50 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร
 • รางโอ (O-GUTTER) คือรางปูนที่มีลักษณะเป็น O เป็นท่อวงกลมที่ใช้สำหรับระบายน้ำหรือส่งไฟฟ้าได้ มีข้อดีคือสามารถใช้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของท่อ เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่จำกัด มีขนาดเส้นผ่าศูย์กลาง 30 เซนติเมตรถึง 60 เซนติเมตร
 • คอนกรีต Precast สำหรับงานไฟฟ้า (ELECTRIC DUCT) คือท่อปูนที่ใช้สำหรับส่งไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและไม่สะสมความชื้น ผ่านการผลิตและการทดสอบตาม British Standard Part 120

 

ข้อดีของรางปูนสำเร็จรูป

ข้อดีของรางปูนสำเร็จรูป คือ

 • มีคุณภาพสูง ผิวเรียบ เนียนสวย ไม่ต้องตกแต่งผิวอีกครั้ง
 • ลดต้นทุนการประกอบแบบหน้างาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • สามารถทำความสะอาดหลังติดตั้งได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อการระบายน้ำอื่น
 • ใช้กับตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำได้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการเป็นสนิม

 

ขนาดของรางระบายน้ำคอนกรีต

ขนาดของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น

 1. ขนาดภายในรางระบายน้ำ 0.25 x 0.25 x 2.00 ม. น้ำหนักโดยประมาณ 600 กก. / ท่อน
 2. ขนาดวัดภายในราง 0.25 x 0.25 ม. หนา 0.075 ซม.
 3. ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) : 10(17) x 16(19.5) x 100/3.5
 

ตะแกรงเหล็กขนาดสำหรับรางระบายน้ำคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กขนาดสำหรับรางระบายน้ำคอนกรีตขึ้นอยู่กับขนาดของรางระบายน้ำคอนกรีตที่คุณใช้ แต่โดยทั่วไป ตะแกรงเหล็กจะมีขนาดความสูง 25 มม. ความยาว 100 ซม. และความหนา 3 มม. ช่องรูของตะแกรงเหล็กจะมีขนาด 40 x 100 มม. และสามารถรับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน