รางระบายน้ำสำเร็จรูป

รางคอนกรีต

 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 2005041 รางปูน ไม่มีบ่า ร่อง 20 ซม. ยาว 1 เมตร + ตะแกรงเหล็ก มีฉาก
  1,330.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005025 รางน้ำรูปตัวยู 25 ซม. ไม่เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ไม่รับน้ำหนัก หนา 3 มม.
  4,900.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005026 รางน้ำรูปตัวยู 25 ซม. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รับน้ำหนัก หนา 6 มม.
  8,450.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005027 รางน้ำรูปตัวยู 30 ซม. ไม่เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ไม่รับน้ำหนัก หนา 3 มม.
  5,220.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005028 รางน้ำรูปตัวยู 30 ซม. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รับน้ำหนัก หนา 6 มม.
  9,080.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005029 รางน้ำรูปตัวยู 40 ซม. ไม่เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ไม่รับน้ำหนัก หนา 3 มม.
  6,020.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005030 รางน้ำรูปตัวยู 40 ซม. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รับน้ำหนัก หนา 6 มม.
  10,120.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005031 รางน้ำรูปตัวยู 50 ซม. ไม่เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ไม่รับน้ำหนัก หนา 3 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005032 รางน้ำรูปตัวยู 50 ซม. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รับน้ำหนัก หนา 6 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005033 รางน้ำรูปตัวยู 60 ซม. ไม่เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ไม่รับน้ำหนัก หนา 3 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005034 รางน้ำรูปตัวยู 60 ซม. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รับน้ำหนัก หนา 6 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005035 รางน้ำรูปตัวยู 80 ซม. ไม่เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ไม่รับน้ำหนัก หนา 3 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005036 รางน้ำรูปตัวยู 80 ซม. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รับน้ำหนัก หนา 6 มม.
  0.00 ฿
 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 2005040 รางปูน ไม่มีบ่า ร่อง 20 ซม. ยาว 1 เมตร
  400.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005001 รางน้ำรูปตัวยู 25 ซม. ไม่เสริมเหล็ก
  1,380.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005002 รางน้ำรูปตัวยู 25 ซม. เสริมเหล็ก
  2,530.00 ฿
 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 2005003 รางน้ำรูปตัวยู 30 ซม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  1,500.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005004 รางน้ำรูปตัวยู 30 ซม. เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  2,760.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005005 รางน้ำรูปตัวยู 40 ซม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  1,860.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005006 รางน้ำรูปตัวยู 40 ซม. เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  2,940.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005007 รางน้ำรูปตัวยู 50 ซม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  2,100.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005008 รางน้ำรูปตัวยู 50 ซม. เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005009 รางน้ำรูปตัวยู 60 ซม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  2,520.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2005010 รางน้ำรูปตัวยู 60 ซม. เสริมเหล็ก ยาว 2 เมตร
  0.00 ฿