แผ่นพื้นคอนกรีตคืออะไร? ใช้งานยังไง?

แผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตคือวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากการอัดแรงคอนกรีตในแบบแผ่น โดยมีการเสริมเหล็กเข้าไปในตัวคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และทนทานต่อภาวะอากาศ แผ่นพื้นคอนกรีตมักถูกใช้ในการสร้างโครงสร้างที่ต้องการพื้นที่กว้าง โดยเฉพาะในโครงการที่ต้องการพื้นที่หลักๆ เช่น โรงจอดรถ ห้างสรรพสินค้า หรือโกดังสินค้า 


ข้อดีของแผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตมีข้อดีหลายอย่าง ตั้งแต่ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และไม่เป็นที่ชื่นชอบของแมลง แผ่นพื้นคอนกรีตมักถูกใช้ในการสร้างพื้นพร้อมกับการติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีจำนวนชั้นมาก ข้อดีของแผ่นพื้นคอนกรีตแบบตันได้แก่ ความแข็งแรง คงทน ได้มาตรฐาน ราคาประหยัด สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง มีน้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้าย


ข้อเสียของแผ่นพื้นคอนกรีต

ข้อดีของแผ่นพื้นคอนกรีตแบบตันได้แก่ :

  • มีความแข็งแรง คงทน ได้มาตรฐาน
  • ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับแผ่นพื้นแบบกลวง
  • สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
  • มีน้ำหนักเบา
  • ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้แรงงานคน
  • ผิวเรียบ รอยต่อสนิท ไม่ต้องฉาบปูน

ข้อเสียของแผ่นพื้นคอนกรีตแบบตันได้แก่ :

  • ต้องใช้ไม้ช่วยค้ำยันช่วยระหว่างการติดตั้ง
  • มีขนาดให้เลือกน้อย เพียง 30-35 ซม.
  • การเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งมีโอกาสเสียหายสูงกว่า

วิธีการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากการผสมปูนซีเมนต์ ทราย และหินเจียร์ โดยมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบตันได้ ซึ่งแผ่นพื้นคอนกรีตแบบตันได้มีข้อดีในการใช้งานมากมาย เช่น มีความแข็งแรง คงทน ได้มาตรฐาน, ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับแผ่นพื้นแบบกลวง, สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง, มีน้ำหนักเบา, ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้แรงงานคน, ผิวเรียบ รอยต่อสนิท ไม่ต้องฉาบปูน


ขนาดของแผ่นพื้นคอนกรีต

ขนาดของแผ่นพื้นคอนกรีตแบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตสำเร็จเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จพื้นคอนกรีต แบ่งตามรูปหน้าตัดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ ออกเป็น 2 แบบคือ

    1. แบบตัน มีขนาดดังตาราง

ความกว้าง (มม.) ค่าคาดเคลื่อน (มม.) ความหนา (มม.) ค่าคาดเคลื่อน (มม.)
300 ± 5 50 ± 5 350 ± 5 60 ± 5
400 ± 5 70 ± 5 500 ± 5 80
  100 ± 5    

ความยาว ตามแบบที่ระบุแต่ต้องไม่น้อยกว่า 40 เท่าของความหนา

    

   2. แบบกลวง มีขนาดดังตาราง

ความกว้าง (มม.) ค่าคาดเคลื่อน (มม.) ความหนา (มม.) ค่าคาดเคลื่อน (มม.)
300 ± 5 60 70 ± 5  
400 ± 5 80 ± 5 500 ± 5 100 ± 5
600 ±10 120 ±5 1000±10 150±5
1200±12 200 250 300±5

ความยาว ตามแบบที่ระบุแต่ต้องไม่น้อยกว่า 40 เท่าของความหนา

โดยทั่วไปแล้ว เลือกขนาดของแผ่นพื้นคอนกรีตให้เหมาะสมกับการใช้งานที่จะใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด