แผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีต

 • รหัสสินค้า : 2006001 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 4 เส้น ความยาว 1 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006002 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 4 เส้น ความยาว 2 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006003 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 4 เส้น ความยาว 3 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006004 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 5 เส้น ความยาว 1 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006005 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 5 เส้น ความยาว 2 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006006 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 5 เส้น ความยาว 3 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006007 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 5 เส้น ความยาว 4 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006008 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 6 เส้น ความยาว 1 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006009 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 6 เส้น ความยาว 2 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006010 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 6 เส้น ความยาว 3 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006011 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 6 เส้น ความยาว 4 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006012 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 7 เส้น ความยาว 1 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006013 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 7 เส้น ความยาว 2 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006014 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 7 เส้น ความยาว 3 เมตร
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 2006015 แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หน้ากว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม. จำนวนลวด 7 เส้น ความยาว 4 เมตร
  0.00 ฿