เหล็กตัวซีคืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี จัดเป็นเหล็กโครงสร้างที่มีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว และมีให้เลือกหลายขนาด โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร  เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่น โครงสร้างหลังคาแบบต่างๆ แปหลังคา และเสาค้ำยัน

วัสดุของเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) ผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อดี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามมาตรฐานมอก. 1228-2549 เป็นเกรด JIS G3350เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) เป็นเหล็กโครงสร้างที่มีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว และมีให้เลือกหลายขนาด โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

เหล็กตัวซีมีคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างจากเหล็กรูปพรรณ?

เหล็กตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และมีความหนาที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป เช่น งานทำโครงหลังคา เสาค้ำยัน และโครงสร้างอื่น ๆ

เหล็กรูปพรรณ เป็นเหล็กที่ถูกขึ้นรูปด้วยการอัดและขึ้นรูปเย็น มีหน้าตัดที่หลากหลาย มีความแข็งแรงและทนทาน สามารถรับแรงบิดได้ดี ถูกนำไปใช้ในงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ เช่น งานสะพาน เสาสูง อาคารสูง และอุตสาหกรรม

ขนาดเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) มีหลายขนาด โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร  ขนาดของเหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) ที่พบบ่อยประกอบด้วย:

 • เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 60 x 30 x 10 มม. หนา 1.60 มม
 • เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 60 x 30 x 10 มม. หนา 1.60 มม
 • เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 1.60 มม
 • เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 1.60 มม

โดยเหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) เป็นเหล็กโครงสร้างที่คงทนแข็งแรงต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่นโครงสร้างหลังคาแบบต่างๆ,แปหลังคา,และเสาค้ำยัน 

เหล็กตัวซี ข้อดี

เหล็กตัวซีมีข้อดีหลายอย่าง เช่น

 1. มีความแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา
 2. เหมาะกับการใช้เป็นโครงสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย
 3. สามารถใช้ทดแทนไม้เนื้อแข็งได้
 4. ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และควบคุมน้ำหนักของโครงสร้างได้

เหล็กตัวซี ข้อเสีย

เหล็กตัวซีก็มีข้อเสียบางอย่าง เช่น

 1. ต้องใช้การเชื่อมที่มีคุณภาพดี ไม่งั้นจะทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรง
 2. ต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ โดยใช้สีทาหรือวิธีอื่น
 3. ต้องมีการคำนวณและออกแบบที่ถูกต้อง ไม่งั้นจะทำให้เสียเวลาและเงิน

C Light Lip Channel

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) เป็นชื่อที่ใช้เรียกเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี จัดเป็นเหล็กโครงสร้างที่มีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว และมีให้เลือกหลายขนาด โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร