เหล็กฉาก (Angle Bar) ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหล็กฉาก (Angle Bar) 

เหล็กฉาก (Angle Bar) คืออะไร

เหล็กฉาก (Angle Bar) หรือ เหล็กมุม คือ เหล็กที่มีรูปทรงตัวแอล มีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และมุมฉากตั้งตรง 90 องศา เหล็กฉาก ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน เหล็กฉาก เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ เสาเคเบิล เสาไฟฟ้า เสาสื่อสาร อุปกรณ์ ฯลฯ เหล็กฉาก มีคุณสมบัติแข็งแรง ผิวเรียบ มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้ง ประหยัดแรงงานก่อสร้าง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เหล็กฉากมีขนาดต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความหนาและความยาวของด้านที่เป็นรูปตัวแอล ตัวอย่างเช่น เหล็กฉากขนาด 25 x 25 x 3.0 มม. หมายถึง เหล็กฉากที่มีความยาวของด้านแต่ละด้านเท่ากับ 25 มม. และความหนาเท่ากับ 3.0 มม. เหล็กฉากที่ใช้ในการทำโครงสร้างงานเหล็ก จะมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว

เหล็กฉากมีข้อดีมากมาย เช่น มีคุณสมบัติแข็งแรง ผิวเรียบ มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้ง ประหยัดแรงงานก่อสร้าง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เหล็กฉาก (Angle Bar) ใช้ทำอะไรได้บ้าง 

เหล็กฉาก (Angle Bar) หรือ เหล็กมุม คือ เหล็กที่มีรูปทรงเป็นมุมฉาก โดยมักใช้ในการต่อเหล็กเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่น การต่อเหล็กเพื่อทำเป็นโครงสร้างต่างๆ และการใช้เป็นวัสดุประกอบในการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์


การใช้เหล็กฉาก (Angle Bar) ในการทำโครงสร้าง

เหล็กฉาก (Angle Bar) หรือ เหล็กมุม ใช้ในการผลิตโครงสร้างต่าง ๆ เช่น โครงสร้างอาคาร สะพาน และอุโมงค์ เหล็กมุมมีขนาดตั้งแต่ 20 x 20 mm. ถึง 200 x 200 mm. และมีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป


ขนาดเหล็กฉาก (Angle Bar) ที่นิยมใช้

เหล็กฉาก (Angle Bar) มีขนาดตั้งแต่ 20 x 20 mm. ถึง 200 x 200 mm. และมีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ขนาดที่นิยมใช้ในการผลิตโครงสร้างอาคาร สะพาน และอุโมงค์ คือขนาด 50 x 50 mm และ 75 x 75 mm.


ข้อดีของเหล็กฉาก (Angle Bar)

เหล็กฉาก (Angle Bar) มีข้อดีในการใช้งานหลายอย่าง เช่น มีความแข็งแรง ทนทานต่อการบิดงอ และสามารถตัดเป็นชิ้นได้ง่าย นอกจากนี้ เหล็กฉาก (Angle Bar) ยังเป็นวัสดุที่รวดเร็วในการผลิตและติดตั้ง