เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) หรือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เป็นเหล็กรูปพรรณ Structural Steel รีดร้อน Hot Rolled เหล็กรูปพรรณที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุมฉากที่เรียบคม ไม่มน ได้มุมฉาก 90 องศา ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วยมิลลิเมตร ผิดพลาดไม่เกิน 2% ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น มักใช้ทำโครงสร้างรองรับน้ำหนัก งานแปหลังคา งานประกอบทรัสทั่วไป


ขนาดเหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube)

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) มีขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า แต่ส่วนใหญ่จะมีขนาดเป็น 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หนา 0.7 – 1.2 มิลลิเมตร, 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 0.7 – 1.4 มิลลิเมตร, 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 0.7 – 1.6 มิลลิเมตร, 1.1/4 นิ้ว x 1.1/4 นิ้ว หนา 1.0 – 1.8 มิลลิเมตร, และขนาดอื่นๆ


ข้อดีของการใช้เหล็กกล่องเหลี่ยมคือ

  1. มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน และมีความยืดหยุ่นสูง
  2. ก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว ใช้งานง่ายและสะดวก
  3. ราคาไม่แพง ประหยัดต้นทุนได้
  4. สามารถนำมาประยุกต์กับงานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ โครงสร้างหลังคา เป็นต้น

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) มักนิยมนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานแปหลังคา ทำสะพาน งานเสา นั่งร้าน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย และโรงงาน เป็นต้น


วิธีการเลือกใช้เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube)

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีความหนาแน่นของเหล็กที่แตกต่างกันไป และมีขนาดที่แตกต่างกันไปด้วย การเลือกใช้เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจึงควรพิจารณาจากการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การใช้งานในโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก การใช้งานในการทำสะพาน การใช้งานในการทำเสา การใช้งานในการนั่งร้าน หรือการใช้งานทั่วไป


ข้อดีของเหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube)

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) มีข้อดีหลายอย่างครับ ตั้งแต่น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นสูง ก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว ใช้งานง่ายและสะดวก ราคาไม่แพง สามารถนำมาประยุกต์กับงานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บ้านที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โครงสร้างหลังคา ทำคานเหล็ก โรงจอดรถ เป็นต้น