เสาไฟฟ้าคอนกรีต และการติดตั้ง

เสาไฟฟ้าคอนกรีต

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเป็นเสาที่ใช้สำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ เช่น บ้านจัดสรร โรงงาน อาคาร ฯลฯ เสาไฟฟ้าคอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน และมีการออกแบบให้รับแรงดึงจากสายไฟและแรงลม


เสาไฟฟ้าคอนกรีตทำจากวัสดุอะไร

เสาไฟฟ้าคอนกรีตทำจากวัสดุ คอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีการผสม เหล็กลวดอัดแรง ขนาด 4 มิลลิเมตร เข้ากับ คอนกรีต ที่มีกำลังอัด 420 กก./ตร.ซม. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทาน


เสาไฟคอนกรีตใช้ทำอะไร

เสาไฟคอนกรีตเป็นเสาที่ใช้สำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง บ้านเรือน อาคารต่างๆ มีขนาดและความต้านทานโมเมนต์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 เฟส หรือ 3 เฟส บนเสาไฟคอนกรีตจะมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แขนคอนกรีต คานสำเร็จรูป หม้อแปลง และสายไฟ


ขนาดของเสาไฟคอนกรีต

ขนาดของเสาไฟฟ้าคอนกรีตในปัจจุบันมี 6 ขนาด ดังนี้

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 6 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าต่ำ มีน้ำหนักอยู่ที่ 450 กิโลกรัม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 8 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าต่ำ มีน้ำหนักอยู่ที่ 750 กิโลกรัม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 9 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าต่ำ มีน้ำหนักอยู่ที่ 900 กิโลกรัม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 12 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูง มีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านบนเสา เช่น โคมไฟถนน หรือ เสาโทรคมนาคม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 14 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูง มีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านบนเสา เช่น โคมไฟถนน หรือ เสาโทรคมนาคม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 22 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูงสุด

ข้อดีของเสาไฟฟ้าคอนกรีต

เสาไฟฟ้าคอนกรีตมีข้อดี ในเรื่องของความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น ความร้อน แรงลม และการกัดกร่อน มี อายุการใช้งานที่ยาวนาน และ ไม่ต้องทำการบำรุงรักษาบ่อย 


การติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีต

การติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตมี ขั้นตอน ดังนี้

 • ต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นต้องการความสว่างมากน้อยเพียงใด
 • ขุดดินและเตรียมความพร้อมของรากฐานให้มั่นคงเพื่อนำเสาไฟฟ้าคอนกรีตปักลงไป
 • นำบล็อคเสาคอนกรีตและชิ้นส่วนฝังไปติดตั้งเสริมเพื่อให้รากฐานมีความมั่นคงแข็งแรง
 • หลังจากนำบล็อคเสาคอนกรีตฝังลงไป ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีต จากนั้นจึงเทคอนกรีตทับ
 

การติดตั้ง แต่ละขนาด ของเสาไฟฟ้าคอนกรีตจะมี วิธีการ และ อุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 12 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูง มีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านบนเสา เช่น โคมไฟถนน หรือ เสาโทรคมนาคม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 14 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูง มีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านบนเสา เช่น โคมไฟถนน หรือ เสาโทรคมนาคม
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีต 22 เมตร ใช้กับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูงสุด มีการใช้เครื่องยกหรือเครื่องยกขยะให้ช่วยให้การปักเสาได้อย่างถูกวิธี