ศาลาแบบจักรทิพย์เป็นแบบไหน?

ศาลาแบบจักรทิพย์

ศาลาแบบจักรทิพย์คือศาลาที่มีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม มีหลังคาทรงยุโรป มีเสาและราวรอบ มักใช้สำหรับนั่งเล่นหรือพักผ่อนในสวน ศาลาแบบนี้มีขนาดและสีต่างๆ ให้เลือก และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า


ข้อดีของศาลาแบบจักรทิพย์

ศาลาแบบจักรทิพย์มีข้อดีคือ

  • มีความสวยงามและเก๋ไก๋ สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสวนได้
  • มีความทนทานและคงทน สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนได้
  • มีความหลากหลายและคุ้มค่า สามารถเลือกได้ตามงบประมาณและรสนิยมของลูกค้า


ข้อเสียของศาลาแบบจักรทิพย์

ศาลาแบบจักรทิพย์มีข้อเสียคือ

  • ต้องใช้พื้นที่เยอะกว่าศาลาทรงอื่นๆ เนื่องจากมีรูปทรงเป็นแปดเหลี่ยม
  • ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเสียหายของไม้
  • ต้องมีการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันการล้มหรือเกิดอันตราย

ขนาดศาลาแบบจักรทิพย์

ขนาดของศาลาแบบจักรทิพย์ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานและประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการ โดยปกติแล้วศาลาแบบจักรทิพย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานประมาณ 2.5-3 เมตร ซึ่งสามารถนั่งได้ประมาณ 2-8 คน หากต้องการศาลาที่ใหญ่กว่านี้ ควรคำนวณโดยใช้สูตร 1 คน ต่อพื้นที่ประมาณ 1-1.2 ตารางเมตร ซึ่งเป็นระยะของการนั่งแบบสบายๆ วางของได้ ดังนั้น หากต้องการศาลาที่นั่งได้ 10 คน พื้นที่ศาลาควรอยู่ประมาณ 10-12 ตารางเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางฐานควรอยู่ประมาณ 3.5-4 เมตร

สำหรับพื้นที่สวนที่ต้องการใช้สำหรับศาลา ควรมีพื้นที่เยอะกว่าพื้นที่ศาลา เพื่อให้มีพื้นที่เดินและมองรอบทิศได้ โดยควรคูณ 0.30 สำหรับเป็นพื้นที่เดินในศาลา และคูณ 0.50 สำหรับเป็นพื้นที่รอบศาลา ดังนั้น หากต้องการศาลาที่นั่งได้ 10 คน พื้นที่สวนที่ต้องการควรอยู่ประมาณ 18-21.6 ตารางเมตร


ศาลาแบบจักรทิพย์มีแบบไหนบ้าง

ศาลาแบบจักรทิพย์คือศาลาที่มีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม มีหลังคาทรงยุโรป มีเสาและราวรอบ มักใช้สำหรับนั่งเล่นหรือพักผ่อนในสวน ศาลาแบบนี้มีขนาดและสีต่างๆ ให้เลือก และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

ศาลาแบบจักรทิพย์มีแบบไหนบ้าง อาจจะแบ่งได้ตามวัสดุที่ใช้สร้าง เช่น

  • ศาลาไม้ คือศาลาที่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก มีความสวยงามและเก๋ไก๋ สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสวนได้ แต่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเสียหายของไม้ และต้องมีการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันการล้มหรือเกิดอันตราย 
  • ศาลาเหล็ก คือศาลาที่ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลัก มีความทนทานและคงทน สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนได้ แต่ต้องมีการเคลือบสีหรือเคลือบสารป้องกันสนิม เพื่อป้องกันการเป็นสนิมของเหล็ก และต้องมีการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันการล้มหรือเกิดอันตราย 
  • ศาลาไผ่ คือศาลาที่ใช้ไผ่เป็นวัสดุหลัก มีความหลากหลายและคุ้มค่า สามารถเลือกได้ตามงบประมาณและรสนิยมของลูกค้า แต่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเป็นปลวกหรือเป็นราของไผ่ และต้องมีการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันการล้มหรือเกิดอันตราย