รั้วลวดหนามหีบเพลง คืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

รั้วลวดหนามหีบเพลง คืออะไร

รั้วลวดหนามหีบเพลง หรือ ลวดหนามทหาร ตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ BTO-22 หรือ BTO-26 โดยใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี มีแถบแผ่นใบมีด หุ้มจับบนแกนลวดคล้ายหนาม และนำมาขดเป็นวงกลมไขว้หลายวงเป็นเส้นคู่ สามารถยืดออกคล้ายสปริงและเก็บเข้าเป็นขดอย่างเดิมได้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางได้ดีตามบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญต่างๆ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญต่างๆของทางราชการ เป็นต้น


ขนาดของลวดหนามหีบเพลง ที่ใช้ทำรั้ว

ขนาดของลวดหนามหีบเพลงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบ มีตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 50-90 ซม.


คุณสมบัติของ รั้วลวดหนามหีบเพลง

รั้วลวดหนามหีบเพลง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในการป้องกันความปลอดภัย เช่น ป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการได้ และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถปีนข้ามรั้วได้ โดยที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บจากลวดหนามที่ติดอยู่บนรั้ว และยังช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่า เช่น สุนัขป่า และสัตว์อื่นๆ เข้ามาในพื้นที่ของเราได้อีกด้วย


ข้อเสียของ รั้วลวดหนามหีบเพลง

ข้อเสียของ รั้วลวดหนามหีบเพลง คือ การติดตั้งและการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานไม่ถูกต้อง 


อายุการใช้งาน รั้วลวดหนามหีบเพลง

อายุการใช้งานของ รั้วลวดหนามหีบเพลง จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาของผู้ใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว รั้วลวดหนามหีบเพลงสามารถใช้งานได้นานถึง 10-15 ปี โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรั้วใหม่


วิธีการติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลง

เพื่อให้การติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงปลอดภัย คุณควรใช้วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง โดยควรใช้เครื่องมือและวัสดุที่มีคุณภาพ และควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลการติดตั้ง

 

วัสดุที่ใช้ติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลง

วัสดุที่ใช้ติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงคือวัสดุเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี มีใบมีดที่แหลมคม 2 ฝั่งของปม ทำให้สามารถป้องกันการบุกรุกได้ดีกว่ารั้วลวดธรรมดา โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการติดตั้งบนรั้วหรือผนัง เช่น ในเรือนจำ หน่วยงานราชการ เป็นต้นคุณควรใช้วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง โดยควรใช้เครื่องมือและวัสดุที่มีคุณภาพ และควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลการติดตั้ง