รั้วลวดหนาม คืออะไร? ข้อดีและข้อเสีย?

รั้วลวดหนามคืออะไร

รั้วลวดหนามคือเส้นลวดที่มีหนามแหลมคมเกลียวอยู่บนผิว ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน นิยมนำมาใช้ในการล้อมพื้นที่ล้อมสวนหรือป้องกันผู้บุกรุก รวมไปถึงเป็รั้วบอกเขตแดน ราคาของลวดหนามมีต้นทุนไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับรั้วประเภทอื่น การติดตั้งง่ายใช้เวลาติดตั้งไม่นานเพียงติดตั้งเสารั้วตามแนวรั้ว และ ดึงลวดหนามไปตามแนวรั้ว

โดยปกติแล้ว ลวดหนามจะมีเบอร์ขนาดต่างๆ และมีลักษณะหนามแหลมคม 3-4 แฉก โดยเบอร์ของลวดหนามที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาจากมาตรฐาน SWG (Standard Wire Gauge) เป็นมาตรฐานของ British Standard Wire Gauge (BS3737 : 1964) ที่ใช้ในแบบสากล รวมถึงประเทศไทยก็ใช้มาตรฐานนี้ ในปัจจุบันนิยมใช้ลวดหนามเบอร์ 13 เบอร์ 14 และ เบอร์ 15 ตารางเทียบเบอร์ลวดหนามเป็นมิลลิเมตร ตามมาตรฐาน SWG เบอร์ลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) เบอร์ลวด #10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 3.20 เบอร์ลวด #11 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 3.00 เบอร์ลวด #12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 2.65 เบอร์ลวด #13 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 2.40 เบอร์ลวด #14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 2.00 เบอร์ลวด #15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 1.80 

 

ลวดหนามมีกี่ประเภท

ลวดหนามมี 2 ประเภทที่พบได้บ่อยคือ ลวดหนามล้อมบ้านทั่วไป และ ลวดหนามหีบเพลง

 

ลวดหนามที่ใช้สำหรับการป้องกันคืออะไร?

ลวดหนามที่ใช้สำหรับการป้องกันเป็นลวดหนามแบบธรรมดา หรือลวดหนามล้อมบ้านทั่วไป และ ลวดหนามหีบเพลง โดยลวดหนามมีเบอร์ขนาดต่างๆ และมีลักษณะหนามแหลมคม 3-4 แฉก โดยเบอร์ของลวดหนามที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาจากมาตรฐาน SWG (Standard Wire Gauge) ซึ่งเป็นมาตรฐานของ British Standard Wire Gauge (BS3737 : 1964) ที่ใช้ในแบบสากล รวมถึงประเทศไทยก็ใช้มาตรฐานนี้ ในปัจจุบันนิยมใช้ลวดหนามเบอร์ 13 เบอร์ 14 และ เบอร์ 15

 

จุดเด่นของลวดหนาม

ลวดหนามมีความแข็งแรงทนทาน และเหนียวกว่าลวดประเภทอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับการล้อมพื้นที่ล้อมสวนหรือป้องกันผู้บุกรุก รวมไปถึงเป็รั้วบอกเขตแดน ราคาของลวดหนามมีต้นทุนไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับรั้วประเภทอื่น การติดตั้งง่ายใช้เวลาติดตั้งไม่นานเพียงติดตั้งเสารั้วตามแนวรั้ว และ ดึงลวดหนามไปตามแนวรั้ว 

 

ข้อแตกต่างของลวดหนาม 2 ประเภท

ลวดหนามมี 2 ประเภทที่พบได้บ่อยคือ ลวดหนามล้อมบ้านทั่วไป และ ลวดหนามหีบเพลง  ลวดหนามล้อมบ้านทั่วไปมีการพันเกลียวแบบธรรมดา และมีโอกาสที่หนามจะหลุดหรือเกลียวหนามอาจคลายได้ในส่วนของตัวเส้นลวด ส่วนลวดหนามหีบเพลงมีการพันเกลียวแบบไขว้สลับ ตัวหนามจะแน่นเป็นพิเศษ แข็งแรงไม่มีหลุด ที่สำคัญเส้นลวดจะมีการพันสลับที่แน่นกว่าแบบเดิม หรือแบบพันเกลียวปกติ ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของลวดหนามที่พันเกลียวด้วยลักษณะนี้

 

วิธีการติดตั้งรั้วลวดหนาม

วิธีการติดตั้งรั้วลวดหนามมีขั้นตอนดังนี้ :

  1. ขุดหลุมตามแนวรั้วที่ต้องการติดตั้งรั้ว
  2. ตั้งเสาลงไปในหลุม แล้วเทปูนตีนเสา
  3. ติดตั้งเสารั้วลวดหนามลงไปในเสา
  4. ดึงลวดหนามให้ติดกับเสาหลัก
  5. ขันเกียวให้แน่น

วิธีการติดตั้งรั้วลวดหนามมีความง่ายและไม่ต้องใช้เวลานานในการติดตั้ง 

 

ประโยชน์ของการใช้ลวดหนาม

ลวดหนามมีความแข็งแรงทนทาน และเหนียวกว่าลวดประเภทอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับการล้อมพื้นที่ล้อมสวนหรือป้องกันผู้บุกรุก รวมไปถึงเป็รั้วบอกเขตแดน ราคาของลวดหนามมีต้นทุนไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับรั้วประเภทอื่น การติดตั้งง่ายใช้เวลาติดตั้งไม่นานเพียงติดตั้งเสารั้วตามแนวรั้ว และดึงลวดหนามไปตามแนวรั้ว ลวดหนามมีประโยชน์ในการป้องกันการบุกรุก การล้อมรั้วด้วยลวดหนามจะช่วยทำให้คุณสามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่บ้าน และ ส่วนต่างๆ ภายในที่ดินจากบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันอันตรายและป้องกันการโจรกรรมภายในบ้าน นี่จึงเป็นข้อดีอย่างยิ่งที่หลายท่านเลือกรั้วลวดหนาม