พลาสติกสานคลุมวัชพืชใช้ทำอะไรบ้าง?

พลาสติกสานคลุมวัชพืช

พลาสติกสานคลุมวัชพืช เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณรอบๆ พืชผล โดยการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกสานสีดำ หรือมีสีอื่นๆ ผสมกัน เช่น สีดำ-ขาว สีดำ-เหลือง หรือสีดำ-แดง เป็นต้น มาคลุมหน้าดิน หรือคลุมแปลงเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชได้รับแสงอาทิตย์ ทำให้วัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และตายไปเอง นอกจากนี้ พลาสติกสานคลุมวัชพืช ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนหรือเย็นมากเกินไป
 • ช่วยปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก
 • ช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้ยาวนาน
 • ช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืช ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
 • ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่สะสมภายในดิน
 • ช่วยสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน และขับไล่แมลงศัตรูพืช

 


ข้อดีและข้อเสียของการใช้พลาสติกคลุมวัชพืช

การใช้พลาสติกคลุมวัชพืชมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

 • ช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืชได้รับแสงอาทิตย์ ทำให้วัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และตายไปเอง
 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนหรือเย็นมากเกินไป
 • ช่วยปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก
 • ช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้ยาวนาน
 • ช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืช ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
 • ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่สะสมภายในดิน
 • ช่วยสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน และขับไล่แมลงศัตรูพืช
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต โดยลดการสัมผัสของผลผลิตกับดิน
 • ช่วยเร่งให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น เช่น มะเขือเทศ เพราะการคลุมดินจะทำให้อุณหภูมิในแปลงสูงขึ้น ทำให้มะเขือเทศให้ผลผลิตเร็วขึ้นประมาณ 14-21 วัน

ข้อเสีย

 • อาจเกิดปัญหาการอับชื้นภายในโรงเรือน มากจนเกินไป
 • อาจเกิดปัญหาการย่อยสลายของพลาสติก หากมีหลงเหลือไว้ในแปลงปลูกอาจเกิดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนต่อดินและพืชได้
 • อาจเกิดความร้อน เป็นอันตรายต่อพืชได้ หากใช้วัสดุคลุมดินที่ไม่เหมาะสม

 

ขนาดของพลาสติกสานคลุมวัชพืช

ขนาดของพลาสติกสานคลุมวัชพืชขึ้นอยู่กับแบรนด์ รุ่น และเกรดของพลาสติกที่ใช้ผลิต แต่โดยทั่วไป พลาสติกสานคลุมวัชพืชมีความกว้างตั้งแต่ 0.9 เมตร ถึง 3 เมตร และความยาวต่อม้วนตั้งแต่ 50 เมตร ถึง 100 เมตร บางแบรนด์ สามารถตัดแบ่งขายแบบผืนได้ หากลูกค้าต้องการใช้ในปริมาณน้อย นอกจากนี้ พลาสติกสานคลุมวัชพืชยังมีความหนา น้ำหนัก และอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพลาสติก โดยพลาสติกที่มีคุณสมบัติดี จะมีความหนา น้ำหนัก และอายุการใช้งานมากกว่าพลาสติกที่มีคุณสมบัติต่ำ

 

พลาสติกสานคลุมวัชพืชเกี่ยวกับงานเกษตร

 1. พลาสติกสานคลุมวัชพืช เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณรอบๆ พืชผล โดยการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกสานสีดำ หรือมีสีอื่นๆ ผสมกัน เช่น สีดำ-ขาว สีดำ-เหลือง หรือสีดำ-แดง เป็นต้น มาคลุมหน้าดิน หรือคลุมแปลงเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชได้รับแสงอาทิตย์ ทำให้วัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และตายไปเอง
 2. พลาสติกสานคลุมวัชพืช ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น
 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนหรือเย็นมากเกินไป
 • ช่วยปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก
 • ช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้ยาวนาน
 • ช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืช ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
 • ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่สะสมภายในดิน
 • ช่วยสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน และขับไล่แมลงศัตรูพืช
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต โดยลดการสัมผัสของผลผลิตกับดิน
 • ช่วยเร่งให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น เช่น มะเขือเทศ เพราะการคลุมดินจะทำให้อุณหภูมิในแปลงสูงขึ้น ทำให้มะเขือเทศให้ผลผลิตเร็วขึ้นประมาณ 14-21 วัน

 

พลาสติกสานคลุมวัชพืชมีกี่แบบ

 • แบบสีดำ : เป็นพลาสติกสานสีดำที่ทำให้วัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และตายไปเอง มีความหนาและอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกหรือเกรดของพลาสติกที่ใช้ผลิต
 • แบบสีดำ-ขาว : เป็นพลาสติกสานที่มีสองด้าน ด้านสีดำคลุมหน้าดิน ด้านสีขาวหันออกสู่แสงอาทิตย์ มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน และขับไล่แมลงศัตรูพืช
 • แบบสีดำ-เหลือง : เป็นพลาสติกสานที่มีสองด้าน ด้านสีดำคลุมหน้าดิน ด้านสีเหลืองหันออกสู่แสงอาทิตย์ มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน และขับไล่แมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน
 • แบบสีดำ-แดง : เป็นพลาสติกสานที่มีสองด้าน ด้านสีดำคลุมหน้าดิน ด้านสีแดงหันออกสู่แสงอาทิตย์ มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน และขับไล่แมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ
 • แบบผ้าไม่ขึ้นรา : เป็นผ้าไม่ใช่พลาสติก ทนแดด ทนฝน มีระบบท่อพิเศษ ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดี หมดปัญหารากเน่าและขึ้นรา ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อายุการใช้งาน 4-5 ปี