บ่อพักคอนกรีต และการใช้งาน

บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีตคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเพื่อการวางระบบสาธารณูปโภคในอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงาน และที่อื่นๆ เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก และป้องกันการท่วมขังได้ บ่อพักคอนกรีตมีหลายประเภทและควรเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน


ข้อดีของบ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีตมีข้อดีหลายอย่าง ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้สำหรับเก็บน้ำหรือเป็นทางระบายน้ำ โดยมีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน  บ่อพักคอนกรีตมีหลายขนาดและรูปแบบ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปจะช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ และสามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขนาดของบ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีตมีหลายขนาดและรูปแบบ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ขนาดบ่อพักคอนกรีต มี 8 ขนาด คือ บ่อพักคอนกรีต สำหรับท่อคอนกรีต Ø 0.30ม., Ø 0.40 ม., Ø 0.50 ม., Ø 0.60 ม., Ø 0.80 ม., Ø 1.00 ม., Ø 1.20 ม., Ø 1.50 ม.

โดยทั่วไปแล้ว, เลือกขนาดบ่อพักคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำเป็นหลัก เช่น บ่อพักคอนกรีตขนาดเล็ก (30 x 40) เหมาะสำหรับเชื่อมท่อขนาด 20 เมตร, บ่อพักคอนกรีตขนาดกลาง (40 x 50) เหมาะสำหรับเชื่อมท่อขนาด 25 เมตร และบ่อพักคอนกรีตขนาดใหญ่ (45 x 60) เหมาะสำหรับเชื่อมท่อขนาด 30 เมตร โดยทั้งหมด บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปจะช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำและสามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิธีการสร้างบ่อพักคอนกรีต

การสร้างบ่อพักคอนกรีตมีขั้นตอนหลายขั้นตอน โดยปกติแล้วจะปฏิบัติตามขั้นตอนพื้นฐานดังนี้ :

  • การขุดบ่อ
  • การติดตั้งฐานคอนกรีต
  • การติดตั้งผนังข้างบ่อ
  • การติดตั้งฝาบ่อ
  • การทำความสะอาดและทดสอบ
  • การป้องกันความชื้นและการรั่วไหล

โดยขั้นตอนที่ 1-3 เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างบ่อพักคอนกรีต และขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมของบ่อพักคอนกรีตที่จะสร้าง


ข้อเสียของบ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีตมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ มีความทนทานและแข็งแรง ส่วนข้อเสีย คือ ผิวจะค่อนข้างขรุขระ


บ่อพักคอนกรีตเหมาะสำหรับใช้งานที่ไหน

บ่อพักคอนกรีตมีหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่มักใช้ในงานโครงสร้างเพื่อการวางระบบสาธารณูปโภคในอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนหนทาง เช่น การวางระบบประปา การวางระบบท่อระบายน้ำ ไปจนถึงการวางสายไฟใต้ดิน ขนาดของบ่อพักคอนกรีตมีหลายขนาด เช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม., 40 ซม. เป็นต้น