ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คืออะไร? มีข้อดียังไง?

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คืออะไร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) หรือที่เรียกหลายอย่างเช่น ไวร์เมท, ไวเมช, ไวเมท, ไวเมต คือตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง เพื่อเสริมกำลังคอนกรีต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน มีขนาดเส้นลวดขนาดต่างๆตั้งแต่ 3 มม.- 12 มม.

 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช หรือ ไวร์เมช (Wire Mesh) นั้นใช้ในงานถนนคอนกรีตเพื่อเสริมกำลังคอนกรีต โดยผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน มีขนาดเส้นลวดขนาดต่างๆตั้งแต่ 3 มม.- 12 มม. โดยไวร์เมชสามารถใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดาได้ เพราะประหยัดเวลาและค่าแรงงานได้มากกว่า 80%


ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คืออะไร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) เป็นเหล็กตะแกรงที่มีลักษณะเป็นรูปตารางหรือรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรงทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะช่วยให้คอนกรีตเกาะตัวกันได้มากขึ้น ไม่แตกง่าย ไม่หลุดออกจากกัน จึงนิยมใช้ไวร์เมชในงานทำถนนคอนกรีต เพราะทำให้ถนนแข็งแรงขึ้นมาก และรับน้ำหนักได้มาก


ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) กับ เหล็กผูกแบบธรรมดาต่างกันอย่างไร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) และเหล็กผูกแบบธรรมดาต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว ตะแกรงเหล็กไวร์เมชจะใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น การทำพื้นที่จอดรถ หรือการทำพื้นที่สำหรับเดินเท้า เพราะมีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กผูกแบบธรรมดา ส่วนเหล็กผูกแบบธรรมดาจะใช้ในงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง


ทำไมถึงควรใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) เป็นตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง เพื่อเสริมกำลังคอนกรีต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน มีขนาดเส้นใหญ่-เล็กต่างกันไปตามการใช้งาน โดยทั่วไปจะใช้ขนาดเส้น 3/8\"-1/4\" และมีความห่างระหว่างข้อต่อประมาณ 10-15 cm.


ข้อดีของการใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก และไม่แตก นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้รวดเร็ว สามารถนำตะแกรงไวร์เมชไปปูที่หน้างานแล้วเทคอนกรีตได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาตัดเหล็กเส้นตามขนาด ไม่เสียเศษ เพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย