ตะแกรงเหล็กฉีก และคุณสมบัติของตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกคืออะไร

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) เป็นแผ่นเหล็กที่ถูกดึงออกและยึดเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปรังผึ้ง โดยจุดเชื่อมต่อของแต่ละช่องจะถูกยึดต่อกันอย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่น จึงสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่บิดงอเสียรูป น้ำหนักเบา ลักษณะของความเป็นเหล็กและช่องโปร่งดูดิบและมีเสน่ห์ ใช้สำหรับการตกแต่งหรือการป้องกันเครื่องจักรอุปกรณ์

 คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีกคือ 

1. ขนาดรูน้ำหนักของตะแกรงเหล็กฉีกได้มาตรฐานมีน้ำมันเคลือบกันสนิม หรือเคลือบกัลวาไนซ์

2. รูตะแกรงเหล็กฉีกไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น มีขนาดที่เท่ากัน สวยงาม

 

ประโยชน์ของตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกมีประโยชน์ในการปูพื้นทางเดินหรือปูพื้นให้รถวิ่งได้ ตะแกรงเหล็กฉีกยังมีประโยชน์ในการรองพื้นเทปูนในงานก่อสร้าง หรือเป็นพื้นลอยที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก และยังสามารถใช้ทำตะแกรงระบายน้ำ, ตะแกรงกันนก, ทำราวกันตก, ทำรั้ว, กรงล้อมเครื่องจักรหรือเขตอันตรายได้อีกด้วย

 

ขนาดตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีกมีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ขนาด 4’x8’ หรือ 1.22 x 2.44 เมตร ไปจนถึงขนาด 5’10’ หรือ 1.525 x 3.05 เมตร

 

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก :

  1. ขนาดรูน้ำหนักของตะแกรงเหล็กฉีกได้มาตรฐาน
  2. ความแข็งแรง
  3. ทนทาน
  4. อายุการใช้งานยาวนาน
  5. ช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
  6. สามารถรับน้ำหนักได้มาก
 

วิธีการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก

    วิธีการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกมีดังนี้
1. วางแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกลงบนพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ใช้สกรูหรือสลักเพื่อความยึดมั่นของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก
3. ตัดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องการ

 

ขนาดและความหนาของตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.2-6.0 มิลลิเมตร โดยปกติงานทั่วไปจะเลือกใช้ความหนาเพียง 1.2-3.0 มิลลิเมตร ตารางแสดงรุ่นมาตรฐานของตะแกรงเหล็กฉีกและขนาดของช่องตะแกรงสามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ :

 

  รุ่น   ช่องกว้างรู (mm)  ช่องยาวรู (mm)   ความหนา (mm)   สัน (mm)
XS31          31        12.0         1.2     1.5
XS32          31        12.0         1.6     2.0
XS33          31        12.0         2.3     3.0
XS34          35        16.0         1.2     1.5
XS35          35        16.0         1.6     2.0
XS36          35       16.0         2.3     3.0
XS41        50.8       22.0         1.2     2.0
XS42        50.8       22.0         2.3     2.5
XS43        50.8       22.0         3.2     3.5
XS51        61.0       25.0         1.6     2.5
XS52        61.0       25.0         2.3      3
XS53        61.0       25.0         3.2      4
XS61        76.2       34.0        2.3      3
XS62        76.2       34.0        3.2      4
XS63        76.2       34.0        4.5      5
XS71   152 50 2,3 3,5      
XS72   152 50 3,2 4      
XS73   152 50 4,5 5      
XG11   135,4 34 4,5 7      
XG12   135,4 34 6,0 7      
XG13   135,4 34 6,0 9      
XG21   101,6 36,0 4,5 7      
XG22   101,6 36,0 6,0 7      
XG23   101,6 36,0 6,0 9