รหัสสินค้า : 2004032 บ่อพักคอนกรีต 3 ทาง ขนาด 1 ม.

รหัสสินค้า : 2004032

ราคา

6,450.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 6,450.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีต 3 ทาง

ขนาด : 1 ม.


คุณสมบัติทั่วไปของบ่อพักคอนกรีต 3 ทาง

บ่อพักคอนกรีต 3 ทาง มีลักษณะเป็นบ่อพักคอนกรีตที่เปิดช่องว่างเป็นรู 3 ทาง เพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทางท่อระบายไปยังทิศทางตรงกันข้าม หรือเพื่อเปิดเส้นทางของท่อระบายน้ำไปยังทิศตรงข้ามและทิศทางใหม่ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการวางระบบท่อระบายน้ำภายในอาคารที่มีความจำเป็นต้องวางในมุม จุดหักเลี้ยว หรือใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของระบบท่อระบายน้ำ 


ข้อดีของการใช้บ่อพักคอนกรีตแบบ 3 ทาง

บ่อพักคอนกรีต 3 ทาง มีลักษณะเป็นบ่อพักคอนกรีตที่เปิดช่องว่างเป็นรู 3 ทาง เพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทางท่อระบายไปยังทิศทางตรงกันข้าม หรือเพื่อเปิดเส้นทางของท่อระบายน้ำไปยังทิศตรงข้ามและทิศทางใหม่ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการวางระบบท่อระบายน้ำภายในอาคารที่มีความจำเป็นต้องวางในมุม จุดหักเลี้ยว หรือใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของระบบท่อระบายน้ำ 

การใช้บ่อพักคอนกรีตแบบ 3 ทางมีข้อดีหลายประการ เช่น

  • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องสร้างช่องว่างและสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม
  • คุ้มค่า เพราะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการผลิตและการติดตั้ง
  • แข็งแกร่งและทนทาน เพราะผลิตจากคอนกรีต
  • สวยงาม เพราะสามารถปรับแต่งได้อย่างหลากหลาย

โดยสรุปข้อดีของการใช้บ่อพักคอนกรีตแบบ 3 ทางได้แก่ คุ้มค่า, สะดวกและรวดเร็ว, แข็งแกร่ง, สวยงาม, และ ทนทาน


บ่อพักคอนกรีต บ่อพัก บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป  บ่อพักสำเร็จรูป บ่อพักคศล ตะแกรง ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงรางระบายน้ำเหล็ก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำเหล็ก

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด