รหัสสินค้า : 2004014 บ่อพักคอนกรีต 2 ทางตรง ขนาด 1 ม.

รหัสสินค้า : 2004014

ราคา

6,040.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 6,040.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักคอนกรีต 2 ทางตรง

ขนาด : 1 ม.


คุณสมบัติทั่วไปของบ่อพักคอนกรีต 2 ทางตรง

บ่อพักคอนกรีต 2 ทางตรง มีลักษณะเป็นบ่อพักสี่เหลี่ยม มีการเปิดช่องเอาไว้สองทางโดยทั้งสองช่องอยู่ตรงกัน

เป็นบ่อที่ใช้วางในช่วงกลางของงานระบบต่างๆ หรืออาจวางไว้เป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ในเส้นทางท่อระบายเส้นนั้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา เพราะหากวางท่อระบายน้ำยาวๆ โดยไม่มีบ่อพักเลยจะทำให้ดูแลได้ยากกว่า

คุณสมบัติของบ่อพักคอนกรีต 2 ทางตรง จะมีการเปิดช่องเป็นสองทางโดยทั้งสองช่องจะต้องอยู่ตรงกัน

เพื่อให้สะดวกต่อการใช้และการดูแล


ข้อดีของการใช้บ่อพักคอนกรีตแบบ 2 ทางตรง

คุณสมบัติของบ่อพักคอนกรีตแบบ 2 ทางตรงมีลักษณะเป็นบ่อพักสี่เหลี่ยม มีการเปิดช่องเอาไว้สองทางโดยทั้งสองช่องอยู่ตรงกัน เป็นบ่อที่ใช้วางในช่วงกลางของงานระบบต่างๆ หรืออาจวางไว้เป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ในเส้นทางท่อระบายเส้นนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา เพราะหากวางท่อระบายน้ำยาวๆ โดยไม่มีบ่อพักเลยจะทำให้ดูแลได้ยากกว่า


บ่อพักคอนกรีต บ่อพัก บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป  บ่อพักสำเร็จรูป บ่อพักคศล ตะแกรง ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงรางระบายน้ำเหล็ก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำเหล็ก

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด