รหัสสินค้า : 2007002 แบริเออร์ ฐานแผ่สองด้าน

รหัสสินค้า : 2007002

ราคา

2,300.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,300.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

แบริเออร์ ฐานแผ่สองด้าน

ขนาด กว้าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาว 2.00 ม.


แบริเออร์คอนกรีตคืออะไร?

แบริเออร์คอนกรีต (Barrier) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับแบ่งช่องจราจร หรือกันพื้นที่ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1. Barrier Type 1 คือ ฐานแผ่ด้านเดียว ใช้สำหรับงานที่อยู่ริมถนน ขนาดฐานกว้าง 0.45 ม. สูง 0.813 ม. ยาว 2.00 ม. 2. Barrier Type 2 คือ ฐานแผ่สองด้าน ใช้สำหรับงานกลางถนน เพื่อแบ่งช่องจราจร ขนาดฐานกว้าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาว 2.00 ม. 3. Barrier Half คือ แบริเออร์รูปตัวแอล


แบริเออร์คอนกรีตมีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง?

ข้อดีของแบริเออร์คอนกรีต:

  • เข้มแข็งและทนทาน
  • เหมาะสำหรับโครงการที่ยาวนาน
  • เหมาะสำหรับการใช้ในโครงการก่อสร้าง
  • เป็นตัวเลือกที่ดีในบางกรณี เช่น เพื่อป้องกันการชนของยานพาหนะ

ข้อเสียของแบริเออร์คอนกรีต:

  • เป็นวัตถุที่มีความหนัก
  • เป็นวัตถุที่ใช้พื้นที่มาก
  • เป็นวัตถุที่ไม่สะดวกในการย้ายไปใช้ใหม่ได้
  • เป็นวัตถุที่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ขับขี่


แบริเออร์ ฐานแผ่สองด้าน

Barrier Type 2 คือ ฐานแผ่สองด้าน ใช้สำหรับงานกลางถนน เพื่อแบ่งช่องจราจรที่สวนทางกัน ขนาดฐานกว้าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาว 2.00 ม.


แบริเออร์คอนกรีต แบริเออร์ แบริเออร์คอนกรีตฐานแผ่ด้านเดียว ตัวกันถนนคอนกรีตสำเร็จรูป concrete barrier ตัวกั้นถนน แผงกั้นถนนคอนกรีต แบริเออร์คอนกรีตฐานแผ่สองด้าน แบริเออร์ฐานแผ่สองด้าน แบริเออร์รูปตัวแอล