เหล็กเอชบีม

เหล็ก H-Beam

 • รหัสสินค้า : 10011340 เหล็ก H-Beam ขนาด 100x100 มม. หนา1 : 6 มม. หนา2 : 8 มม.
  0.00 ฿
 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 10011341 เหล็ก H-Beam ขนาด 125x125 มม. หนา1 : 6.5 มม. หนา2 : 9 มม.
  6,405.00 ฿
 • ขายดี
  รหัสสินค้า : 10011342 เหล็ก H-Beam ขนาด 150x150 มม. หนา1 : 7 มม. หนา2 : 10 มม.
  8,610.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011343 เหล็ก H-Beam ขนาด 175x175 มม. หนา1 : 7.5 มม. หนา2 : 11 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011344 เหล็ก H-Beam ขนาด 200x200 มม. หนา1 : 8 มม. หนา2 : 12 มม.
  13,620.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011345 เหล็ก H-Beam ขนาด 250x250 มม. หนา1 : 9 มม. หนา2 : 14 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011346 เหล็ก H-Beam ขนาด 300x300 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 15 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011347 เหล็ก H-Beam ขนาด 350x350 มม. หนา1 : 12 มม. หนา2 : 19 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011348 เหล็ก H-Beam ขนาด 400x400 มม. หนา1 : 13 มม. หนา2 : 21 มม.
  0.00 ฿