เหล็กไอบีมชุบกัลวาไนซ์

เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์

 • รหัสสินค้า : 10011722 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 150x75 มม. หนา1 : 5.5 มม. หนา2 : 9.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011723 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 200x100 มม. หนา1 : 7 มม. หนา2 : 10 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011724 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 200x150 มม. หนา1 : 9 มม. หนา2 : 16 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011725 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 250x125 มม. หนา1 : 7.5 มม. หนา2 : 12.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011726 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 250x125 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 19 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011727 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 300x150 มม. หนา1 : 8 มม. หนา2 : 13 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011728 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 300x150 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 18.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011729 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 300x150 มม. หนา1 : 11.5 มม. หนา2 : 22 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011730 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 350x150 มม. หนา1 : 9 มม. หนา2 : 15 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011731 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 350x150 มม. หนา1 : 12 มม. หนา2 : 24 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011732 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 400x150 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 18.5 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011733 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 400x150 มม. หนา1 : 12.5 มม. หนา2 : 25 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011734 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 450x175 มม. หนา1 : 11 มม. หนา2 : 20 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011735 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 450x175 มม. หนา1 : 13 มม. หนา2 : 26 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011736 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 600x190 มม. หนา1 : 13 มม. หนา2 : 25 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011737 เหล็กไอบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 600x190 มม. หนา1 : 16 มม. หนา2 : 35 มม.
  0.00 ฿