เหล็กเอชบีมชุบกัลวาไนซ์

เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์

 • รหัสสินค้า : 10011713 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100 มม. หนา1 : 6 มม. หนา2 : 8 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011714 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 125x125 มม. หนา1 : 6.5 มม. หนา2 : 9 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011715 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 150x150 มม. หนา1 : 7 มม. หนา2 : 10 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011716 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 175x175 มม. หนา1 : 7.5 มม. หนา2 : 11 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011717 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 200x200 มม. หนา1 : 8 มม. หนา2 : 12 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011718 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 250x250 มม. หนา1 : 9 มม. หนา2 : 14 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011719 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 300x300 มม. หนา1 : 10 มม. หนา2 : 15 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011720 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 350x350 มม. หนา1 : 12 มม. หนา2 : 19 มม.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 10011721 เหล็กเอชบีมกัลวาไนซ์ ขนาด 400x400 มม. หนา1 : 13 มม. หนา2 : 21 มม.
  0.00 ฿