เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใช้งานยังไง?

เครื่องย่อยกิ่งไม้

เครื่องย่อยกิ่งไม้คือเครื่องมือที่ใช้ในการลดขนาดของกิ่งไม้ ใบไม้ หรือวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ โดยการบด สับ หรือตัด ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการกำจัด นำไปใช้ประโยชน์ หรือทำเป็นปุ๋ยสำหรับพืช มีหลายรูปแบบและขนาดให้เลือกใช้งาน และมีหลายแบรนด์ที่ผลิตเครื่องย่อยกิ่งไม้ เช่น BOSCH, MAKITA, RYOBI และอื่นๆ อีกมากมาย

 

เครื่องย่อยกิ่งไม้มีขนาดใหญ่และเล็กขนาดไหนบ้าง

เครื่องย่อยกิ่งไม้มีขนาดใหญ่และเล็กขนาดไหนบ้าง ขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของเครื่องย่อยกิ่งไม้ และขนาดของกิ่งไม้ที่ต้องการย่อย โดยทั่วไปแล้ว เครื่องย่อยกิ่งไม้แบบใช้ไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องย่อยกิ่งไม้แบบใช้น้ำมัน และสามารถย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็กได้ดีกว่า แต่ถ้าต้องการย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือไม้สด เครื่องย่อยกิ่งไม้แบบใช้น้ำมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

ดังนั้น คุณควรเลือกเครื่องย่อยกิ่งไม้ที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณ และอ่านคุณสมบัติและรายละเอียดของเครื่องย่อยกิ่งไม้ให้ดีก่อนซื้อ

 

เครื่องย่อยกิ่งไม้ใช้งานยังไง

เครื่องย่อยกิ่งไม้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ หรือวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ให้เล็กลงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ วิธีการใช้งานเครื่องย่อยกิ่งไม้ขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของเครื่อง แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องทำดังนี้

 • เชื่อมต่อเครื่องย่อยกิ่งไม้กับแหล่งจ่ายพลังงาน ซึ่งอาจเป็นไฟฟ้า หรือน้ำมัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์
 • เลือกใบมีดที่เหมาะสมกับขนาดและความแข็งของกิ่งไม้ที่ต้องการย่อย และตรวจสอบว่าใบมีดมีความคมและปลอดภัย
 • เปิดเครื่องย่อยกิ่งไม้ และป้อนกิ่งไม้เข้าไปในช่องสำหรับย่อย โดยใช้แท่งดันที่ให้มากับเครื่อง หรือใช้มือถือกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็ก
 • รอให้เครื่องย่อยกิ่งไม้ทำงานจนกว่ากิ่งไม้จะย่อยเสร็จ แล้วเก็บเศษกิ่งไม้ที่ย่อยแล้วไว้ในถุงหรือภาชนะที่เหมาะสม
 • ปิดเครื่องย่อยกิ่งไม้ และทำความสะอาดใบมีดและช่องย่อย แล้วเก็บเครื่องย่อยกิ่งไม้ไว้ในที่ปลอดภัย

 

ข้อดีของเครื่องย่อยกิ่งไม้

เครื่องย่อยกิ่งไม้มีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้

 • เครื่องย่อยกิ่งไม้ช่วยให้คุณจัดการกับเศษใบไม้กิ่งไม้ได้ง่ายขึ้น โดยการลดขนาดของพวกเขาให้เล็กลง ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการกำจัด นำไปใช้ประโยชน์ หรือทำเป็นปุ๋ยสำหรับพืช
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้ช่วยลดปริมาณขยะทางการเกษตร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ และได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ฟรี ๆ อีกด้วยเครื่องย่อยกิ่งไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารให้กับดิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการลดการเผาไหม้ของวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้ช่วยป้องกันการระบาดของโรคพืช โดยการกำจัดเศษพืชที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรคพืช

 

ข้อเสียของเครื่องย่อยกิ่งไม้

เครื่องย่อยกิ่งไม้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการจัดการกับเศษใบไม้กิ่งไม้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี อย่างไรก็ตาม เครื่องย่อยกิ่งไม้ก็มีข้อเสียบางอย่างที่ควรระวัง ดังนี้

 • เครื่องย่อยกิ่งไม้ทำงานด้วยเสียงดังมาก ซึ่งอาจรบกวนคนในบ้านหรือบริเวณใกล้เคียง และอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของผู้ใช้งาน ดังนั้น ควรใช้หูฟังกันเสียงหรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงอื่นๆ เมื่อใช้งานเครื่องย่อยกิ่งไม้
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้อาจเกิดอันตรายจากการติดขัด หรือการหลุดของใบมีด ซึ่งอาจทำให้เกิดบาดแผล หรือสูญเสียอวัยวะได้ ดังนั้น ควรใช้ถุงมือ แว่นตา หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เมื่อใช้งานเครื่องย่อยกิ่งไม้ และไม่ควรใช้มือถือกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไป หรือใช้แท่งดันที่ไม่เหมาะสม
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้อาจเกิดความร้อนสูง หรือไฟไหม้ จากการทำงานเกินกำลัง หรือการเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือทรัพย์สิน ดังนั้น ควรใช้เครื่องย่อยกิ่งไม้ตามความจุที่กำหนด และตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก และเต้ารับให้มีความปลอดภัย และไม่ควรใช้เครื่องย่อยกิ่งไม้ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
 • เครื่องย่อยกิ่งไม้อาจเกิดการสึกหรอ หรือการชำรุดของใบมีด จากการย่อยวัสดุที่มีความแข็ง หรือมีสิ่งแปลกปลอม เช่น โลหะ หิน แก้ว ซึ่งอาจทำให้เครื่องย่อยกิ่งไม้ทำงานไม่ได้ผล หรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น ควรตรวจสอบวัสดุที่จะย่อยให้ดี และหมั่นทำความสะอาด และเปลี่ยนใบมีดใหม่เมื่อมีการสึกหรอ