อิฐมอญคืออะไร?

อิฐมอญ

อิฐมอญเป็นชนิดหนึ่งของอิฐที่ผลิตจากดินเหนียว ทราย ขี้เถ้าแกลบ และน้ำ โดยผ่านกระบวนการเผาในเตาเผา มีขนาดเล็ก แต่อาจมีรูปทรงที่ต่างกันไปในแต่ละการปั้น เช่น แบบมีรู 2 รูตรงกลางก้อน แบบทึบตัน และแบบก้อนเบิ้ลที่จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยและมีช่องตรงกลาง

อิฐมอญมีคุณสมบัติที่ดูดซึมน้ำได้ดี สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งความร้อนและแสงแดดได้ดี จึงเหมาะกับทำผนังภายนอกโดยผสมปูนก่อทั่วไปแล้วทำการก่อผนังได้เลย ในด้านช่างก่อสร้างจะสามารถก่ออิฐมอญได้เป็นพื้นฐานจึงไม่จำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทาง

อิฐมอญมีข้อดีคือราคาถูก เหมาะสำหรับการก่อผนังห้องน้ำ เพราะว่าไม่ให้น้ำไหลผ่านไปอีกด้านของผนัง แต่ข้อเสียคือการก่อผนังจะใช้เวลาค่อนข้างช้า เพราะขนาดของอิฐมีขนาดเล็ก และการก่อผนังจะต้องใช้ปูนพอกหรือปูนฉาบให้ผิวผนังเรียบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของความชื้น


อิฐมอญใช้กับงานก่อสร้างประเภทไหนบ้าง

อิฐมอญเป็นอิฐที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อผนัง งานก่อฉาบ งานก่ออิฐโชว์แนว หรืองานตกแต่งสวน อิฐมอญมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะได้ดี แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศในไทย หาซื้อได้ง่าย และมีราคาไม่แพง อิฐมอญเหมาะสำหรับการใช้วัสดุกรุผนังที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น กระเบื้องปูผนัง หินปูผนัง หรือไม้ปูผนัง

อิฐมอญก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ดูดความชื้น สะสมความร้อน มีขนาดเล็ก จึงใช้เวลาก่อสร้างค่อนข้างนาน และค่าแรงก่อสร้างแพง การใช้อิฐมอญในการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ปูนพอกหรือปูนฉาบให้ผิวผนังเรียบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของความชื้น


ข้อดีและข้อเสียของการใช้ อิฐมอญ

ข้อดีและข้อเสียของการใช้อิฐมอญในการก่อสร้างบ้านมีดังนี้ :

ข้อดี

  • ราคาถูก เหมาะสำหรับการก่อผนังห้องน้ำ เพราะว่าไม่ให้น้ำไหลผ่านไปอีกด้านของผนัง
  • สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งความร้อนและแสงแดชดได้ดี จึงเหมาะกับทำผนังภายนอก
  • มีคุณสมบัติที่ยึดเกาะได้ดี แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศในไทย หาซื้อได้ง่าย
  • เหมาะสำหรับการใช้วัสดุกรุผนังที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น กระเบื้องปูผนัง หินปูผนัง หรือไม้ปูผนัง
  • ใช้ได้กับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อผนัง งานก่อฉาบ งานก่ออิฐโชว์แนว หรืองานตกแต่งสวน
  • ใช้ได้เป็นพื้นฐานจึงไม่จำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทาง

ข้อเสีย

  • ดูดความชื้น สะสมความร้อน จึงต้องใช้ปูนพอกหรือปูนฉาบให้ผิวผนังเรียบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของความชื้น
  • มีขนาดเล็ก จึงใช้เวลาก่อสร้างค่อนข้างนาน
  • ค่าแรงก่อสร้างแพง