ลวดหนามหีบเพลงใช้ทำอะไรบ้าง?

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง เป็นชนิดของลวดที่มีใบมีดหรือหนามคมแหลมประจำตัว ใช้สำหรับการป้องกันและกีดขวางบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง ลวดหนามหีบเพลง มีหลายชนิด แต่ทั่วไปแบ่งได้เป็นสองชนิดหลัก คือ BTO-22 และ CBT-60 ซึ่งแตกต่างกันที่ขนาดและรูปร่างของใบมีด

BTO-22 เป็นลวดหนามหีบเพลงที่มีใบมีดรูปสี่เหลี่ยม ความยาว 22 มิลลิเมตร ความสูง 16 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 34 มิลลิเมตร BTO-22 เหมาะสำหรับการใช้งานที่โรงงานอุตสาหกรรม, ที่พักอาศัย, สถานที่ที่มีรั้วสูงอยู่แล้ว, เรือนจำ, สถานทูต, สถานที่ราชการ, และสนามบิน

CBT-60 เป็นลวดหนามหีบเพลงที่มีใบมีดรูปเหลี่ยมผืนผ้า ความยาว 60 มิลลิเมตร ความสูง 21 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 100 มิลลิเมตร CBT-60 เป็นชนิดที่ใบมีดยาวและคมกว่า BTO-22 CBT-60 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความป้องกันสูง เช่นการวางที่พื้น, การตั้งกีดขวางทางชั่วคราว, และบริเวณกำลังก่อสร้าง

BTG-26 เป็นอีกชนิดของลวดหนามหีบเพลงที่ไม่ได้ถูกจำแนกเป็น BTO-22 หรือ CBT-60 BTG-26 เป็นชนิดที่ใบมีดสั้นและไม่ค่อยคม BTG-26 เหมาะสำหรับการใช้กับบ้านที่เน้นความสวยงาม, เพื่อป้องกันการปีนป่าย


ขนาดของลวดหนามหีบเพลง

ขนาดของลวดหนามหีบเพลง ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปร่างของใบมีด ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่าง BTO-22, CBT-60, และ BTG-26 ดังนี้

  • BTO-22 : มีใบมีดรูปสี่เหลี่ยม ความยาว 22 มิลลิเมตร ความสูง 16 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 34 มิลลิเมตร
  • CBT-60 : มีใบมีดรูปเหลี่ยมผืนผ้า ความยาว 60 มิลลิเมตร ความสูง 21 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 100 มิลลิเมตร
  • BTG-26 : มีใบมีดสั้นและไม่ค่อยคม ความยาว 26 มิลลิเมตร ความสูง 18 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 45 มิลลิเมตร

 

ลวดหนามหีบเพลงใช้ทำอะไร

ลวดหนามหีบเพลง ใช้ทำอะไร

ลวดหนามหีบเพลง เป็นชนิดของลวดที่มีใบมีดหรือหนามคมแหลมประจำตัว ใช้สำหรับการป้องกันและกีดขวางบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง ลวดหนามหีบเพลง มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น

  • การติดตั้งบนรั้วอาคาร หรือวางกับพื้น โดยการกางออกเป็นวงเกลียว สำหรับสถานที่ที่ต้องการป้องกันการบุกรุก การปีนป่าย หรือการหลบหนี เช่น เรือนจำ, สถานทูต, สถานที่ราชการ, ชายแดนระหว่างประเทศ
  • การติดตั้งบนกำแพงของบ้านพัก สถานที่สำคัญ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการลักขโมย และเพิ่มความสวยงาม
  • การใช้เป็นสิ่งกีดขวาง สำหรับการวางที่พื้น การตั้งกีดขวางทางชั่วคราว และบริเวณกำลังก่อสร้าง

 

ขนาดและรูปร่างอื่นๆ ของลวดหนามหีบเพลง

ขนาดและรูปร่างอื่นๆ ของลวดหนามหีบเพลง นอกเหนือจาก BTO-22 และ CBT-60 ดังนี้

  • BTO-26 : เป็นลวดหนามหีบเพลงที่มีใบมีดรูปสี่เหลี่ยม ความยาว 26 มิลลิเมตร ความสูง 18 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 45 มิลลิเมตร
  • BTO-28 : เป็นลวดหนามหีบเพลงที่มีใบมีดรูปสี่เหลี่ยม ความยาว 28 มิลลิเมตร ความสูง 15 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 45 มิลลิเมตร
  • BTO-30 : เป็นลวดหนามหีบเพลงที่มีใบมีดรูปสี่เหลี่ยม ความยาว 30 มิลลิเมตร ความสูง 18 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 45 มิลลิเมตร
  • CBT-65 : เป็นลวดหนามหีบเพลงที่มีใบมีดรูปเหลี่ยมผืนผ้า ความยาว 65 มิลลิเมตร ความสูง 21 มิลลิเมตร และระยะห่างใบมีด 100 มิลลิเมตร