พลาสติกคลุมวัชพืชคืออะไร?

พลาสติกคลุมวัชพืช

พลาสติกคลุมวัชพืช คืออุปกรณ์ทางเลือกสำหรับการทำการเกษตร มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกนำมาใช้สำหรับคลุมหน้าดิน หรือคลุมแปลงเกษตรในบริเวณที่ต้องการ เช่น การคลุมหน้าดินบริเวณรอบๆ พืช เพื่อให้พืชได้รับแสงแดดอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนอบอ้าวหรือเย็นมากจนเกินไป และช่วยปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก แถมยังช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้ยาวนานยิ่งขึ้น

พลาสติกคลุมวัชพืช จะส่งผลดีอย่างยิ่งสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ เพราะสามารถทำให้อากาศไหลเวียนภายในดินได้ดี ไม่อับชื้น จึงช่วยป้องกันและกำจัดวัชพืชได้ เพราะเป็นการทำให้วัชพืชไม่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง อันเป็นสาเหตุที่ช่วยให้วัชพืชเจริญเติบโต ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างแรงงาน เนื่องจากทำให้เกษตรกรสัมผัสหรือใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืชน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่สะสมภายในดินอีกด้วย

นอกจากนี้ พลาสติกคลุมวัชพืช ยังมีการผสมสารต้าน UV (Anti UV) เอาไว้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานกลางแจ้ง ด้วยการสะท้อนแสงแดด เพื่อลดความร้อน อีกทั้งแสงแดดที่สะท้อนออกมายังเป็นการช่วยป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าใกล้บริเวณพืชผักที่คุณปลูกได้ในระดับหนึ่ง

พลาสติกคลุมวัชพืช มีความกว้าง ความยาว และอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกหรือเกรดของพลาสติกที่ใช้ผลิต ซึ่งก็จะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี เป็นต้น


พลาสติกคลุมวัชพืชใช้งานได้อย่างไรบ้าง

พลาสติกคลุมวัชพืช คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคลุมหน้าดินหรือแปลงเกษตร เพื่อป้องกันหญ้าหรือวัชพืชที่จะขึ้นบริเวณนั้น วิธีการใช้งานมีดังนี้

 • เลือกพลาสติกคลุมวัชพืชที่มีขนาดและอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก โดยพลาสติกคลุมวัชพืชมีความกว้าง ความยาว และอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกหรือเกรดของพลาสติกที่ใช้ผลิต
 • ปรับพื้นผิวที่จะปูพลาสติกคลุมวัชพืชให้เรียบ อย่าให้มีสิ่งมีคมฝัง เช่น เศษแก้ว ตะปู ก่อนปูพลาสติก ควรสั่งความยาวเผื่อไว้ให้ยาวกว่าขนาดพื้นที่จริงเล็กน้อย เนื่องจากอาจมีการย่นของพลาสติกระหว่างปูคลุมดินได้
 • หันด้านสีดำของพลาสติกคลุมวัชพืชเข้าหาหน้าดิน คุณสมบัติของสีดำจะช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นภายในดินให้คงที่ และคงอยู่ได้นาน อีกทั้งความทึบแสงของสีดำจะช่วยป้องกันการเติบโตของหญ้าหรือวัชพืชได้อย่างดี
 • หันด้านสีเงินของพลาสติกคลุมวัชพืชออกสู่แสงอาทิตย์ โดยสีเงินจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการสะท้อนแสงแดดได้ดี ช่วยลดความร้อนภายในดิน และยังเป็นการช่วยป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าใกล้บริเวณพืชผักที่คุณปลูกได้ในระดับหนึ่ง
 • ปูพลาสติกคลุมวัชพืชบริเวณรอบๆต้นไม้หรือพืชที่ปลูก โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น อิฐ หิน กระถางต้นไม้ วางทับ ป้องกันการปลิวได้ ไม่ควรเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน

 

ขนาดของพลาสติกคลุมวัชพืช

พลาสติกคลุมวัชพืช คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคลุมหน้าดินหรือแปลงเกษตร เพื่อป้องกันหญ้าหรือวัชพืชที่จะขึ้นบริเวณนั้น ขนาดของพลาสติกคลุมวัชพืช ขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกหรือเกรดของพลาสติกที่ใช้ผลิต และสามารถตัดแบ่งขายได้ตามความต้องการของผู้ใช้

จากผลการค้นหาบนเว็บ พบว่าพลาสติกคลุมวัชพืชมีความกว้าง ความยาว และอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

 • ความกว้าง : 0.9 เมตร, 2.0 เมตร, และ 3.0 เมตร
 • ความยาวต่อม้วน : 50 เมตร และ 100 เมตร
 • อายุการใช้งาน : 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี

 

ประเภทของพลาสติกคลุมวัชพืช

พลาสติกคลุมวัชพืช คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคลุมหน้าดินหรือแปลงเกษตร เพื่อป้องกันหญ้าหรือวัชพืชที่จะขึ้นบริเวณนั้น จากผลการค้นหาบนเว็บ พบว่าพลาสติกคลุมวัชพืชมีหลายแบบ แต่สามารถแบ่งได้ตามลักษณะดังนี้

 • แบบสีดำ : มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกสีดำ ใช้คลุมหน้าดินเพื่อป้องกันแสงแดดเข้าถึงวัชพืช ทำให้วัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และตายไปเอง มีส่วนผสมของสารต้าน UV เพื่อเสริมความทนทานต่อแสงแดด และอายุการใช้งาน น้ำสามารถซึมผ่านได้ ไม่ทำให้ดินอับชื้น หรือเกิดกลิ่นอับ
 • แบบสีเงิน : มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกสีเงิน ใช้คลุมหน้าดินเพื่อป้องกันแสงแดดเข้าถึงวัชพืช และยังสะท้อนแสงแดดออกมา ช่วยลดความร้อนภายในดิน และยังเป็นการช่วยป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าใกล้บริเวณพืชผักที่ปลูกได้ในระดับหนึ่ง มีส่วนผสมของสารต้าน UV เพื่อเสริมความทนทานต่อแสงแดด และอายุการใช้งาน น้ำสามารถซึมผ่านได้ ไม่ทำให้ดินอับชื้น หรือเกิดกลิ่นอับ
 • แบบสาน : มีลักษณะเป็นพลาสติกสานสีดำ ใช้คลุมบริเวณที่ไม่ต้องการให้หญ้าหรือวัชพืชขึ้น มีรูเล็กๆ ที่ทำให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ และยังช่วยระบายความชื้นได้ดี มีส่วนผสมของสารต้าน UV เพื่อเสริมความทนทานต่อแสงแดด และอายุการใช้งาน