ผ้ายางปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อ HDPE

 • รหัสสินค้า : 6002004 พลาสติกปูบ่อ HDPE หนา 0.5 mm.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 6002005 พลาสติกปูบ่อ HDPE หนา 0.75 mm.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 6002006 พลาสติกปูบ่อ HDPE หนา 1 mm.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 6002007 พลาสติกปูบ่อ HDPE หนา 1.5 mm.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 6002008 พลาสติกปูบ่อ HDPE หนา 2 mm.
  0.00 ฿

พลาสติกปูบ่อ LDPE

 • รหัสสินค้า : 6002001 พลาสติกปูบ่อ LDPE หนา 0.2 mm.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 6002002 พลาสติกปูบ่อ LDPE หนา 0.3 mm.
  0.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 6002003 พลาสติกปูบ่อ LDPE หนา 0.5 mm.
  0.00 ฿