บ้านเก็บของพลาสติกดียังไง?

บ้านเก็บของพลาสติกคืออะไร

บ้านเก็บของพลาสติกคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บสิ่งของและวางไว้ในบริเวณบ้านหรือสวน ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ และไม่เป็นสนิม บ้านเก็บของพลาสติกมีหลายขนาด รูปทรง และราคา ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้ บ้านเก็บของพลาสติกมีข้อดีคือ สามารถย้ายที่ได้ง่าย ไม่ต้องทำการสร้างหรือติดตั้ง และมีช่องระบายอากาศด้านข้าง ทำให้ภายในไม่อับและร้อน

บ้านเก็บของพลาสติกมีวัสดุหลักคือพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทาน และกันความร้อน บ้านเก็บของพลาสติก HDPE ยังผสมสารป้องกันรังสี UV ทำให้ไม่แตกกรอบ และมีอายุการใช้งานนาน บ้านเก็บของพลาสติก HDPE มีหลายรุ่น และมีขนาดตั้งแต่ 2.22 x 3.24 x 2.50 เมตร ถึง 6.87 ตารางเมตร

 

บ้านเก็บของพลาสติกมีความจุเท่าไหร่

บ้านเก็บของพลาสติก HDPE มีหลายรุ่น และมีขนาดตั้งแต่ 2.22 x 3.24 x 2.50 เมตร ถึง 6.87 ตารางเมตร ดังนั้น ความจุของบ้านเก็บของพลาสติก HDPE จะอยู่ระหว่าง 6.87 ถึง 9.40 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก

 

บ้านเก็บของพลาสติกทำมาจากวัสดุอะไร

บ้านเก็บของพลาสติกทำมาจากวัสดุหลักคือพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทาน และกันความร้อน บ้านเก็บของพลาสติก HDPE ยังผสมสารป้องกันรังสี UV ทำให้ไม่แตกกรอบ และมีอายุการใช้งานนาน บ้านเก็บของพลาสติก HDPE มีหลายรุ่น และมีขนาดตั้งแต่ 2.22 x 3.24 x 2.50 เมตร ถึง 6.87 ตารางเมตร

 

ข้อดีของบ้านเก็บของพลาสติก

บ้านเก็บของพลาสติกมีข้อดีหลายประการ ซึ่งจากผลการค้นหาบนเว็บ ฉันสรุปได้ดังนี้

  • บ้านเก็บของพลาสติกมีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ และไม่เป็นสนิม สามารถย้ายที่ได้ง่าย ไม่ต้องทำการสร้างหรือติดตั้ง
  • บ้านเก็บของพลาสติกมีหลายขนาด รูปทรง และราคา ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้
  • บ้านเก็บของพลาสติกมีวัสดุหลักคือพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ได้ดีมากและ ไม่แตกง่าย บ้านเก็บของพลาสติก HDPE ยังผสมสารป้องกันรังสี UV ทำให้ไม่แตกกรอบ และมีอายุการใช้งานนาน
  • บ้านเก็บของพลาสติกมีช่องระบายอากาศด้านข้าง ทำให้ภายในไม่อับและร้อน
  • บ้านเก็บของพลาสติกมีความปลอดภัยเพียงพอ สามารถล็อคประตูได้ ป้องกันไม่ให้สิ่งของภายในถูกขโมยหรือถูกหยิบออกไปโดยพลการ

 

ข้อเสียของบ้านเก็บของพลาสติก

บ้านเก็บของพลาสติกมีข้อเสียบางประการ ซึ่งจากผลการค้นหาบนเว็บ ฉันสรุปได้ดังนี้

  • บ้านเก็บของพลาสติกมักค่อนข้างเปราะบาง รับน้ำหนักได้ไม่มาก จึงไม่เหมาะจะใส่ของจำนวนมาก
  • บ้านเก็บของพลาสติกอาจมีวสารเคมีเจือปนมากับพลาสติก ทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนและสัตว์
  • บ้านเก็บของพลาสติกอาจทำให้เกิดปัญหาการกำจัดขยะ และเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนทางน้ำ ทางอากาศ และทางดิน
  • บ้านเก็บของพลาสติกอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในทะเล ที่มีถุงพลาสติกลอยอยู่ทั่วไป ทำให้ปลาและสัตว์น้ำตายได้
  • บ้านเก็บของพลาสติกอาจทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรยุง ที่อาศัยอยู่ในน้ำที่กักเก็บอยู่ในถุงพลาสติก ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้