ท่อพีวีซี - PVC Pipe

ท่อพีวีซี

 • รหัสสินค้า : 6003001 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 35(1 1/4") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003002 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 40(1 1/2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003003 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 55(2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003004 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 65(2 1/2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003005 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 80(3") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003006 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 100(4") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003007 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 125(5") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003008 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 150(6") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003009 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 200(8") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003010 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 250(10") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003011 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 5 ขนาด 300(12") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003012 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 18(1/2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003013 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 20(3/4") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003014 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 25(1") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003015 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 35(1 1/4") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003016 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 40(1 1/2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003017 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 55(2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003018 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 65(2 1/2") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003019 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 80(3") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003020 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 100(4") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003021 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 125(5") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003022 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 150(6") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003023 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 200(8") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • รหัสสินค้า : 6003024 ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 250(10") มม.(นิ้ว)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 

ท่อ PVC หรือ ท่อพีวีซี ชื่อเต็มโพลีไวนิลคอลไรด์ (Polyviny chloride) เป็นพลาสติก หรือเรซิ่นสังเคราะห์ ชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวยืดหยุ่นต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนความร้อนทนต่อแรงดันน้ำทั้งภายในและภายนอก มีน้ำหนักเบา อีกทั้งทนต่อการกัดกร่อนของกรดหรือต่างได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี และเป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีผิวมันเรียบ มีน้ำหนักเบาและมีราคาถูก ท่อ PVC มีคุณสมบัติทนต่อการ ออกซิแดนช์และการเสื่อมสภาพได้ จึงทำให้โดยเฉลี่ยนท่อพีวีซีจะมีอายุการใช้งานนานถึง 50 ปี