ตะแกรงกรงไก่

ตะแกรงกรงไก่

 • รหัสสินค้า : 1002318 ตะแกรงกรงไก่ ลวด 0.65 ขนาดตา 3/4 นิ้ว ยาว 30 ม. หนัก 4 กก.
  400.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002317 ตะแกรงกรงไก่ ลวด 0.5 ขนาดตา 1/2 นิ้ว ยาว 30 ม. หนัก 7 กก.
  400.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002312 ตะแกรงกรงไก่ ลวด 0.7 ขนาดตา 1 นิ้ว ยาว 30 ม. หนัก 7 กก.
  400.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002311 ตะแกรงกรงไก่ ลวด 0.6 ขนาดตา 3/4 นิ้ว ยาว 25 ม. หนัก 5 กก.
  270.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002305 ตะแกรงกรงไก่ ลวด 0.45 ขนาดตา 1/2 นิ้ว ยาว 25 ม. หนัก 5 กก.
  270.00 ฿
 • รหัสสินค้า : 1002304 ตะแกรงกรงไก่ ลวด 0.6 ขนาดตา 1 นิ้ว ยาว 25 ม. หนัก 5 กก.
  270.00 ฿