ตอม่อเสาไฟฟ้าคืออะไร?

ตอม่อเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้าคือฐานเสาไฟฟ้าที่ใช้รองรับเสาไฟฟ้า โดยมีหลายขนาดและรูปแบบตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นำไปใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้า ใช้คู่กับเสาไฟฟ้า โดยจะมีเพลทที่มากับเสาไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างตอม่อกับเสาไฟฟ้า และมีท่อร้อยสายไฟ กับ ตัว J-Boit ฝังอยู่ในตัวตอม่อ


วัสดุที่ใช้ทำตอม่อเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้าทำจากวัสดุหลายชนิด แต่วัสดุที่ใช้บ่อยที่สุดคือคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นๆ เช่น คอนกรีตเสริมใยแก้ว หรือ คอนกรีตเสริมใยเหล็ก ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดีขนาดของตอม่อเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้ามีขนาดและรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นำไปใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้า มีขนาดฐานบนประมาณ 0.25 x 0.25 เมตร และขนาดฐานล่างประมาณ 0.45 x 0.45 เมตร สูงประมาณ 0.45 เมตร


การใช้ตอม่อเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้าใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้าที่ใช้รองรับเสาไฟฟ้า โดยมีหลายขนาดและรูปแบบตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นำไปใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้า ใช้คู่กับเสาไฟฟ้า โดยจะมีเพลทที่มากับเสาไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างตอม่อกับเสาไฟฟ้า และมีท่อร้อยสายไฟ กับ ตัว J-Boit ฝังอยู่ในตัวตอม่อ การใช้งานของตอม่อเสาไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเสาไฟฟ้า เช่น เสาไฟสำหรับการใช้ในการส่องสว่างถนน, เสาไฟสำหรับการใช้ในการแจ้งเตือน, เสาไฟสำหรับการใช้ในการป้องกันและควบคุมการจราจร เป็นต้น


ประเภทของตอม่อ

ตอม่อ (Lighting Pole Foundation) มีประเภทต่างๆ ดังนี้ :

  • ตอม่อเสาเหล็ก
  • ตอม่อเสาเข็ม
  • ตอม่อเสาไม้
  • ตอม่อสำเร็จรูป

การใช้งานตอม่อแต่ละประเภท

 ตอม่อเสาเหล็ก (Steel Lighting Pole Foundation) ใช้สำหรับงานโครงการที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน เช่น การติดตั้งเสาไฟถนน, เสาไฟที่ใช้ในโครงการขยายพื้นที่ของโรงงาน, การติดตั้งเสาไฟที่ใช้ในโครงการขยายพื้นที่ของโรงแรม, และโครงการก่อสร้างที่ต้องการใช้เสาไฟ 

 ตอม่อเสาเข็ม (Pile Lighting Pole Foundation) ใช้สำหรับงานโครงการที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน เช่น การติดตั้งเสาไฟถนน, เสาไฟที่ใช้ในโครงการขยายพื้นที่ของโรงงาน, การติดตั้งเสาไฟที่ใช้ในโครงการขยายพื้นที่ของโรงแรม, และโครงการก่อสร้างที่ต้องการใช้เสาไฟ 

 ตอม่อเสาไม้ (Wooden Lighting Pole Foundation) ใช้สำหรับงานโครงการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความแข็งแกร่ง เช่น การติดตั้งเสาไฟถนน, เสาไฟที่ใช้ในโครงการขยายพื้นที่ของโรงแรม, และโครงการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้เสาไฟ 

 ตอม่อสำเร็จรูป (Pre-cast Lighting Pole Foundation) ใช้สำหรับกรณีที่ไม่จำเป็นต้องผลิตบนบริเวณก่อสร้าง เพื่อลดความซับซ้อนและลดความผิดพลาด