การใช้งานแบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์ 

แบริเออร์ หรือ Barrier ในภาษาอังกฤษ เป็นอุปกรณ์กั้นทางหรือกั้นแนวแบ่งช่องจราจรที่ใช้บนท้องถนน โดยส่วนมากจะถูกติดตั้งข้างทางหรือบริเวณเกาะกลาง เพื่อกันแนวถนนและช่วยไม่ให้รถที่เสียหลักตกข้างทางหรือหลุดออกนอกถนนจนไปชนกลับวัตถุที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ โดยหน้าที่หลักของแบริเออร์คือเมื่อรถเสียหลักตกจนชนเข้ากับตัวอุปกรณ์ ตัวแบริเออร์จะต้องสามารถกันให้รถสามารถ redirect กลับเข้าเส้นทางปกติได้ โดยไม่ทำให้รถสะท้อนกลับมากเกินไป จนไปชนกับรถคันหลังที่วิ่งตามมา โดยแบริเออร์จะต้องมีความแข็งแรงที่เพียงพอ สามารถป้องกันไม่ให้รถพุ่งทะลุไปชนกับสิ่งอันตรายหลังแบริเออร์ได้


 แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) เป็นสิ่งกีดขวางทางหรือกำแพงที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก แบริเออร์คอนกรีตเป็นสิ่งที่ใช้ในการแบ่งแยกพื้นที่หรือช่องจราจร โดยมักจะใช้กันบนทางด่วนหรือทางลาดชัน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดยาวประมาณ 2 เมตร และสูงประมาณ 1 เมตร


ขนาดแบริเออร์คอนกรีต

ขนาดของแบริเออร์คอนกรีตแบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดยมีขนาดฐานกว้าง 0.45-0.61 เมตร สูง 0.81-0.90 เมตร และยาว 2.00 เมตร  น้ำหนักของแบริเออร์คอนกรีตชนิด Barrier Type 1 คือ 1,049 กก.


ประโยชน์แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีตมีประโยชน์ใช้งานในหลายสถานที่ เช่น ใช้เป็นกำแพงกันเสียง หรือแบ่งช่องจราจรบนท้องถนน โดยมีขนาดและน้ำหนักที่มาตรฐาน สามารถติดตั้งได้ง่าย และมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานในระยะยาว


แบริเออร์คอนกรีตมีกี่แบบ

แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. Barrier Type 1 คือ ฐานแผ่ด้านเดียว ใช้สำหรับงานที่อยู่ริมถนน. ขนาดฐานกว้าง 0.45 ม. สูง 0.813 ม. ยาว 2.00 ม.

2. Barrier Type 2 คือ ฐานแผ่สองด้าน ใช้สำหรับงานกลางถนน เพื่อแบ่งช่องจราจร ขนาดฐานกว้าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาว 2.00 ม.

3.Barrier Half คือ แบริเออร์รูปตัวแอลใช้สำหรับงานกั้นถนน เพื่อแบ่งช่องจราจร ขนาดฐานกว้าง 0.38 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 2.00 ม.


ข้อเสียของแบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) มีประโยชน์ใช้งานในหลายสถานที่ เช่น ใช้เป็นกำแพงกันเสียง หรือแบ่งช่องจราจรบนท้องถนน โดยมีขนาดและน้ำหนักที่มาตรฐาน สามารถติดตั้งได้ง่าย และมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานในระยะยาว การใช้แบริเออร์คอนกรีตยังช่วยลดความเสียหายจากการชนกันของรถยนต์ได้อีกด้วย 

การใช้แบริเออร์คอนกรีตในการกั้นถนนหรือแบ่งช่องจราจรอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่สะดวกในการเปลี่ยนเลนหรือเข้าออกจากทางข้าม